Nieuwjaarsreceptie Centraal Kerkbestuur

 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte nodigde het CKB* alle medewerkers van de parochie Laarne-Wetteren uit voor de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was Laarne de gastgemeente.

Uitgenodigd werden de parochiepriesters, diakens, vrijgestelden, de leden van kerkraden en parochieploegen, en de bestuurlijke overheden. 

Dit jaar werden ook de vrijwilligers uitgenodigd die werkten of gewerkt hadden aan de inventaris van de roerende goederen van de verschillende kerken in de parochie Laarne-Wetteren.

Deken Yvan Stassijns verwelkomde de aanwezigen en benadrukte nogmaals dat de hervormingen van het kerklandschap in het bisdom Gent nog niet voltooid zijn. Eind 2018 moeten  de meer dan 400 parochies in het bisdom teruggebracht worden naar 43.

Bert Van der Veken, consulent religieus erfgoed provincie Oost-Vlaanderen, wees er de aanwezigen op hoe belangrijk religieus erfgoed is voor de gemeenschappen waarin we leven.

Stefanie Audenaert, coördinator Erfgoed Land van Dendermonde, schetste het belang van het roerend erfgoed van kerken. Zij gaf een overzicht van het inventariasatie werk dat reeds gedaan is en nog moet gebeuren moet.

Jenny Balthazar, voorzitter CKB, bedankte als laatste spreker alle aanwezigen voor hun inzet, wenste hen een gezond en succesvol jaar in dienst van de parochie.

(MG - lees het volledige artikel nu woensdag in Kerk & Leven nr 5)

 

* In gemeenten die meer dan vier kerkfabrieken tellen moet, naast die kerkfabrieken, eveneens een Centraal Kerkbestuur (CKB) worden opgericht. Zo’n CKB is op de eerste plaats een overlegorgaan: tussen de kerkfabrieken onderling, en tussen de kerkfabrieken en de gemeentelijke overheid.
Net zoals de kerkfabriek is het CKB een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.