Nog steeds geen openbare vieringen

 

Per ministerieel besluit van 11 december 2020 mogen opnieuw openbare religieuze vieringen doorgaan maar dit met maximaal 15 deelnemers.

De bisschoppen van België oordeelden dat de beslissing om vieringen her op te starten best aan pastoors en parochieploegen werd overgelaten.

De parochieploeg van de Gabrielparochie besliste unaniem dit niet te doen. Deze beslissing, die oorspronkelijk liep tot 15 januari 2021 werd stilzwijgend verlengd en geldt alvast nog tot 1 maart 2021. Er zullen zolang in onze parochie GEEN pubieke liturgische vieringen of gebedsdiensten doorgaan.

 

UItvaart- en huwelijksplechtigheden zijn wel mogelijk.  Aan beide mogen  max. 15 genodigden deelnemen.

 

 

 

Onze kerken blijven  open, en dit op de gebruikelijke uren (alle dagen van minstens 09.00 tot 16.00 u. behalve - in sommige gevallen - op zondagnamiddag). Iedereen is er van harte welkom voor gebed, verpozing of om een kaarsje te branden.