ogenblikje

Ter gelegenheid van Advent, Kerstmis en het feest van de Epifanie vinden jullie hier op de website terug Ogenblikje.
Met een soms bevreemdend, dan weer herkenbaar beeld proberen we een ogenblik stil te staan bij een vers uit een van de lezingen van de komende zondagsliturgie. We hopen zo een andere blik te werpen op die aloude boodschap van verwachting en hoop.

Geniet ervan!

Reacties welkom op kristien.matthys@sgw.be