De plaats waar gij staat is heilige grond (Ex 3,5)

Ter gelegenheid van de vasten vinden jullie terug een Ogenblikje. Met een soms bevreemdend, dan weer herkenbaar beeld proberen we een ogenblik stil te staan bij een vers uit een van de lezingen van de zondagsliturgie.
We hopen zo een andere blik te werpen op die aloude boodschap van hoop, nieuw leven en verrijzenis. Geniet ervan! 

Reacties welkom op kristien.matthys@sgw.be