Oktober missiemaand

Deze week begon de missiemaand, een maand waarin wij stilstaan bij onze verbondenheid met christenen wereldwijd.
Gods Geest van Liefde zal ons daarbij begeleiden.
Hij geeft ons de kracht anderen nabij te zijn, zijn liefde door te geven.
Want dat is de missie van onze kerk, de zending van ons als gelovigen.

(UIt de liturgie voor de eerste zondag van de missiemaand © Missio)

Op missiezondag 21 oktober gaat in onze parochie de Missionaire Kerkdag van het bisdom door. Daarop zijn alle missionarissen, op vakantie, op rust of actief in Vlaanderen, van ons bisdom uitgenodigd. 

Voor de gelegenheid werkte de missieanimatiegroep een catechese op zondag uit, met niet minder dan 15 gesprekspunten en werkwinkels.

U vindt het volledige programma hieronder (link: extra informatie).

 

 

Extra informatie: