Open Parochieberaad rond diaconie

 

Hoe kunnen we zorgzaam Kerk zijn in deze tijd, hoe bouwen we aan een gemeenschap met een menselijk gelaat? God wil dat zijn schepping tot voltooiing komt. Hij wil dat elke mens voluit leven kan.

Zo behoort het tot de roeping van iedere gemeenschap van christenen, hoe groot of klein ook: aandacht hebben voor mensen, voor hun hun pijn, verdriet, verlies, onmacht. De zorg voor wie kwetsbaar zijn wil een centrale plaats innemen. 

Daarom nodigde de parochieploeg van onze Gabriëlparochie enkele gelovigen uit om samen na te denken over de vraag: hoe kunnen we zorgzaam Kerk zijn in deze tijd, hoe bouwen we aan een gemeenschap met een menselijk gelaat? Omdat de vraag zoveel om het lijf heeft, werd de zorg voor mensen in armoede en de zorg voor vluchtelingen buiten de bespreking gehouden. Zij verdienen een eigen reflectie.

Op donderdag 30 januari (20.00 u in de crypte van het Dekenaal Centrum, Markt 16, Wetteren) presenteert de denkgroep de resultaten van haar gesprekken. De parochieploeg nodigt iedereen uit om samen met haar kennis te nemen van de voorstellen en samen hierover in gesprek te gaan. Ieder kan vrijuit het woord nemen. Wat onderschrijven we? Wat roept bedenkingen op? Welke klemtonen leggen we graag? Welke blinde vlekken steken er in de voorstellen? De parochieploeg zal met gespitste oren luisteren met het oog op het verder uitstippelen van een gedragen beleid op het vlak van diaconie: de zorg vanwege christenen voor mens en wereld. 

Iedereen van harte welkom!