Openbare vieringen nog niet voor morgen?

Er wordt ons door de persdienst van het bisdom gevraagd volgende mededeling te publiceren: 

 

Erkende erediensten ontvangen door minister Koen Geens

 

Met het oog op de hervatting van de publieke vieringen werden de vertegenwoordigers van de erkende erediensten in ons land gisteren (maandag 4 mei 2020) ontvangen door minister van Justitie Koen Geens. Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, en mgr. Guy Harpigny, bisschop van Doornik, vertegenwoordigden de katholieke Kerk.

De bijeenkomst vond plaats in een uitstekende verstandhouding, zowel met de minister als met de andere religieuze leiders. De minister van Justitie drukte zijn dankbaarheid uit voor de wijze waarop de erkende erediensten tot op heden de coronamaatregelen hebben toegepast die de Nationale Veiligheidsraad uitvaardigde. De geleidelijke hervatting van de publieke vieringen wordt verder besproken met de Nationale Veiligheidsraad, met inbegrip van alle regels voor de bescherming van de gezondheid.

De vertegenwoordigers van de erkende erediensten zullen een gezamenlijke boodschap publiceren van zodra hierover volledige overeenstemming is bereikt.

De kerkgebouwen blijven intussen waar mogelijk verder open voor persoonlijk gebed, met inachtneming van het behoud van voldoende fysiek afstand. Vieringen via livestream kunnen plaatsvinden met een maximum van 10 personen. Voor kerkelijke huwelijken geldt dat alleen het koppel, hun getuigen en de voorganger aanwezig mogen zijn. Bij kerkelijke uitvaarten zijn maximaal 15 personen toegelaten.

De bisschoppen van België hebben het volste vertrouwen in de lopende gesprekken. Zij hopen op een zo spoedig mogelijke hervatting van de publieke vieringen.

 

De bisschoppen van België