Een koning gezeten op een ezel

 

De Goede Week staat voor de deur. Net als vorig jaar zal het een week zijn anders dan anders. Toch willen we de Goede Week op een zinvolle manier beleven.
 

Rekening houdend met de voorschriften en de maatregelen en onder voorbehoud van wijzigingen vanuit de overheid, heeft de parochieploeg volgend aanbod uitgewerkt:

 

Palmzondag (28 maart)        

Hosanna, gezegend die komt in de naam van de Heer

In elk van onze 5 kerken kan je tussen 9.00 en 12.00 u. een gebedskaartje met gewijd palmtakje komen halen. Er worden ook een passend gebedsblaadje en sfeermuziek voorzien.

palm in manden
Geen viering op Palmzondag, dit jaar. Alweer. Toch laten we u niet in de kou staan...

Zoeken