startviering
Op zondag 26 september is er om 10.00 uur in de St.-Gertrudiskerk Wetteren een startviering voor onze Gabriêlparochie en vieren we ons naamfeest. We nodigen al onze parochianen, en in het bijzonder al onze vrijwillige medewerkers, van harte uit naar deze startviering.

Onze parochiegemeenschap zou niet zijn wat ze nu is zonder de inzet en medewerking van heel wat vrijwilligers. Wij mogen in onze Gabriëlparochie in elk van onze kerkplekken rekenen op heel wat helpende handen. En dat doet deugd.

Als parochieploeg vinden we het gepast om onze waardering hiervoor uitdrukkelijk uit te spreken en te tonen.
Daarom organiseren we reeds meerdere jaren het vierde weekend van september een dankfeest voor onze medewerkers.

We hadden gehoopt om het ook dit jaar te kunnen doen op zondag 26 september. Dit is niet alleen de vierde zondag van de maand, maar ook de zondag die het dichtst aansluit bij het naamfeest van de Heilige aartsengelen ( Raphaël, Michaël en Gabriël ) op 29 september, wat we het naamfeest van onze parochie mogen noemen.

Aangezien er nog heel wat onduidelijkheden waren rond het mogen organiseren van grote eetfestijnen heeft de parochieploeg, in samenspraak met de voorzitter van het feestcomité, besloten om het eetmaal voor de medewerkers  uit te stellen naar het najaar.

Toch willen we als geloofsgemeenschap het pastoraal werkjaar passend inzetten.

Daarom houden we op zondag 26 september om 10.00 uur in de St.-Gertrudiskerk Wetteren een startviering voor onze Gabriêlparochie en vieren we ons naamfeest. We nodigen al onze parochianen, en in het bijzonder al onze vrijwillige medewerkers, van harte uit naar deze startviering.

Ondertussen zijn er geen beperkingen meer wat het aantal toegelaten aanwezigen in onze kerk betreft. We hopen dat we dan weer samen mogen zingen en liefst ondersteund door de verenigde koren.

Er zal in dat weekend één eucharistieviering zijn in onze parochie. We hopen van harte dat zo veel mogelijk mensen de weg vinden naar de St.-Gertrudiskerk en dat er kan voor gezorgd worden dat mindermobiele mensen een lift kunnen krijgen.
Dit weekend zijn er geen eucharistievieringen in Kalken, Laarne en Massemen

Het danketentje voor onze medewerkers willen we uitstellen naar 14 november.

Zoeken