Parochie Laarne-Wetteren krijgt gevleugelde naam

 

We wisten het al van vóór Kerstmis, dat onze nieuwe parochie ook een nieuwe naam zou krijgen, want toen werd iedereen opgeroepen om ideeën voor mogelijke namen in te sturen. Ja, nu onze vier kerkplekken: Wetteren, Massemen, Laarne en Kalken, zijn samengesmolten tot één grote, nieuwe parochie, hebben we ook een nieuwe naam nodig. Eén die beter bekt dan ‘parochie Laarne-Wetteren,’ maar ook een naam die de verschillende kerkplekken met hun respectieve patroonheiligen zou kunnen verbinden en verenigen.

Uit al de binnengelopen voorstellen werden door de parochieploeg de vijf beste geselecteerd. Via parochieblad en website werden deze dan ook aan het volk voorgelegd. Sommige klonken heel bekend in de oren, met andere was het misschien interessant even kennis te maken. Op 9 en 10 februari volgde de grote consultatie tijdens de weekendvieringen in ieder van de vier kerkplekken, waarbij iedere parochiaan de kans kreeg om een voorkeur voor een van de vijf voorstellen uit te spreken. In totaal dienden 415 parochianen hun stembriefje in. Waarna de parochieploeg zich in al hun wijsheid over de resultaten kon buigen. 

Er was één gevleugelde naam die – met een meerderheid van stemmen, als ware de Heilige Geest ermee gemoeid – als duidelijke winnaar uit de stemming kwam. In de vergadering van 21 februari kon de parochieploeg niet anders dan haar fiat geven over de naam ‘Gabriël-parochie.’

 

Gabriël is een angelos, een brenger van de Blijde Boodschap. In het Lucasevangelie brengt Gabriël het Goede Nieuws aan Zacharias (nl. de conceptie van Johannes de Doper) ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je het goede nieuws te brengen.’ (Lc 1, 19) en ook aan Maria ‘In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth …’ (Lc 1, 26) De engel verkondigt nooit zichzelf, maar wel het nieuwe leven, ons van Godswege toegezegd.

Gabriël (Gabar-El) is Hebreeuws en betekent: ‘Gods kracht.’ 

Het is dan ook Gods kracht zelf, die Maria vervult om de menswording van God mogelijk te maken. Ook de Kerk in Laarne en Wetteren is geroepen om Gods kracht te laten gedijen en openbloeien, om voor de mensen Blijde Boodschap te zijn.

Gabriël is gekend in de drie Abraham-religies. Hij is zowel in het jodendom, christendom als islam (Dzjibriel) de boodschapper van een God die de mensen nabij wil zijn. Gabriël kan in onze multiculturele samenleving een uitdrukking zijn van onze openheid naar gelovigen uit andere tradities.

Gabriël is een aartsengel. Hij overstijgt daarmee alle bedenkingen en mogelijke discussies die kunnen spelen indien er voor een menselijke heilige gekozen werd: man, vrouw, te modern, te oud, te actief, te spiritueel, te rechts, te links, enz…
We mogen natuurlijk ook fier zijn op de vier prachtige ‘helden van de Kerk’ waaraan onze kerkplekken zijn toegewijd. Laten we dan ook zonder gêne blijven verwijzen naar Sint-Gertrudis voor Wetteren, Sint-Martinus voor Massemen, Sint-Anna voor Ten Ede, Sint-Macharius voor Laarne en Sint-Denijs voor Kalken. 

U merkt het, zo een nieuwe parochienaam is niet niks. Nu we voortaan als Gabriël-parochie bekend staan moeten we die naam ook waar maken. Het werk om te groeien als geloofsgemeenschap met meerdere kerkplekken is zeker nog niet af. 

De betekenis achter de naam Gabriel kan ons alleszins al in de goede richting zetten. Hopelijk kunnen we daarbij rekenen op de Heilige Geest en de kracht van Godswege.

Namens de parochieploeg,
Pieter Stevens

 

(Er rest nog één caveat: de nieuwe naam dient nog door het bisdom te worden bekrachtigd.)

 

(Afbeelding: Dorothee Quennesson, Pixabay)