Proficiat aan Dom Johannes

 

Dom wie?

Wij in de Gabrielparochie kennen hem vooral nog als Kevin De Cubber. Twee jaar geleden liep hij, toen nog seminarist voor het bisdom Gent, pastorale stage op onze parochie.

Hij besloot evenwel zijn 'eerste liefde' te volgen en trad vorig jaar, als postulant, in bij de benedictijnen van de abdij van Affligem. 

 

Het Feest van Maria Geboorte (8 september) is in vele religieuze gemeenschappen de gelegenheid bij uitstek om geloften af te leggen en dus ook om novicen in het noviciaat op te nemen. Dat gebeurde ook in Affligem dit jaar (zij het al op 7 september). Kevin begon zijn noviciaat, en nam daarbij de kloosternaam Johannes aan (naar Johannes de evangelist). Voor alle duidelijkheid: 'Dom' is een aanspreektitel die in de benedictijnse familie wordt gebruikt. 

U vindt foto's van de intrede op Kerknet

Felicitaties aan Johannes. We wensen hem Gods zegen toe en alle goeds.