Solidair in de advent

 

Dat leest u goed: in de advent...

U herinnert zich dat we tijdens de voorbije advent een warme oproep deden om een gift over te maken aan Welzijnszorg, en dit omwille van de gekende redenen (corona belette ons de gebruikelijke acties op touw te zetten).

 

Welzijnszorg stuurde ons het totaal bedrag van giften die zijn overgemaakt uit de gemeenten 9230 en 9270 (de Gabrielparochie, dus), niet alleen voor 2020 maar ook, ter vergelijking die van 2019.

In 2019 werd door 50 schenkers € 5 547 rechtstreeks overgeschreven naar Welzijnszorg.

In 2020 steeg dit naar € 6 382,5 door 78 schenkers.

Dit is een stijging van € 835,5 (of 15%) en 28 schenkers (56%).

 

Mogen we hopen dat Broederlijk Delen ook op eenzelfde vrijgevigheid kan rekenen? Elke gift – hoe groot of klein ook – is de moeite waard, en wordt met dank aanvaard!