Op Goede Vrijdag werd op het Rode Heuvelplein een stiltecirkel georganiseerd. Een honderdtal mensen vroegen zo om een staakt het vuren, om solidariteit met het Oekraïense volk en al wie lijdt onder deze oorlog, om solidariteit met de Russische anti-oorlogsbeweging, om humanitaire hulp voor alle slachtoffers en om vrede door dialoog. Deze stiltecirkel gaf de kruiswegstaties Ter dood veroordeeld en Simon die samen het lijden draagt een ontroerende en beklijvende intensiteit.

Stiltecirkel voor vrede in Oekraïne - foto@didierverbaere

Mijn God,
Goede vrijdag
Onpeilbaar lijden
Het Uwe
Het gedeelde
Het onze

Het leed
Dat geen woorden heeft
Geen mens kan kennen
Maar Gij
Onpeilbaar
Ziet

Ter dood veroordeeld
Door mensenhanden
Die Gij hebt willen kussen
Wil men U het leven ontnemen
Door angst,
Wil men Uw volle leven doen verliezen
Onbegrip
Onvermogen
Veroordeling
Waarom?
Die vraag ligt ook
Op onze lippen
Waarom vol leven ontnemen?

Simon die samen het lijden draagt
Niet alle vrienden vluchten
Niet iedereen gaat weg
Er zijn er die blijven, net nu,
Hij draagt mee
Ge draagt samen
Alsof God toont
Dat Hij niet mee vluchtte
Ik wil daar zijn
Mee dragen
Niet vluchten
Maar blijven
Samen dragen

Teksten: Jana Binon
Foto: @didierverbaere

Met dank aan Kristien Matthijs