Strengere maatregels treffen ook eredienst

Dinsdagavond 27 oktober: 

"We vragen met aandrang: beperk uw fysieke contacten tot het absolute minimum. We vragen niet om letterlijk in uw kot te blijven, wel om zo weinig mogelijk mensen te ontmoeten." Zo klonk het in de persconferentie vanavond van minister-president Jan Jambon. 

Voor deelname aan de eredienst, evenals aan huwelijken en begrafenissen, komt het maximum aantal deelnemers op 40 te staan. Alweer een ingrijpende verandering.

Van zodra de bisschoppen en ook onze Gabrielparochie een beslissing hebben genomen beteffende het in praktijk brengen van de nieuwe regelgeving zal u het op deze site kunnen lezen. 

 

Bidden we om moed en sterkte, vooral voor hen die aan den lijve met corona worden geconfronteerd, maar ook voor hen voor wie de eenzaamheid en het sociale isolement zwaar wegen.. 

 

OPGELET: Het protocol waarvan sprake in KERK & Leven nr 44 (dat vandaag, woensdag 28 oktober)  verschijnt (en waarin nog sprake was van 200 aanwezigen in een kerk) is door de beslissing van de Vlaamse regering gisteren vanaf vrijdag 30 oktober niet meer van kracht! De tegenstrijdige berichtgeveing is het gevolg van het feit dat onze kopij van het parochieblad reeds op zondagavond bij de uitgever moet worden ingediend. Onze excuses daarvoor.