Tellen kinderen mee in de kerk?

 

Hoe oud moet men zijn om aanwezig te kunnen zijn?

Heel even dacht het bisdom (de bisschoppen?) dat wie nog geen 12 jaar oud is niet aanwezig is. Kinderen moesten immers niet meegeteld worden bij het vaststellen van het maximum aantal aanwezigen in de kerk. Zo stond althans te lezen in een omzendbrief van 20 augustus. 

 

Gelukkig kwam er te elfder ure een rechtzetting. In een gecorrigeerd rondschrijven van 25 augustus wordt bekend dat kinderen onder de 12 wel moeten meegeteld worden bij het vaststellen van het aantal personen dat in een kerk aanwezig is. Kinderen zijn m.a.w. wel aanwezig (áls ze aanwezig zijn).

Te elfder ure betekent in dit verband: net voor VoCat en de Parochieploeg beslissingen moesten nemen betreffende de vormsel- en communievieringen. Daar maakt het immers een immens verschil of kinderen "aanwezigen" zijn of niet...

U leest uitgebreid over de organisatie van de vormsel- en communievieringen morgen woensdag 2 september in K&L.