U heeft ons gevonden!

 

 

 

Beste bezoeker van deze gloednieuwe site,

We vreesden heel even dat u er niet zou geraken. Misschien was u op zoek naar www.dekenaatwetteren.be, maar van dat kleinood hebben we definitief afscheid genomen. Op 15 augustus werd het oude dekenaat Wetteren immers opgeslokt door een nieuwe dekenaat - dat eveneens (en ietwat verwarrend) Wetteren heet, maar wel een stuk groter is dan het oude: naast Wetteren, Laarne en Wichelen behoren nu de ons omringende gemeenten Destelbergen, Lede, Melle, Merelbeke en Oosterzele tot het dekenaat.

Dit betekende dat de (oude) dekenale website ineens niet langer dekenaal was.

Daar hebben we een mouw aan gepast door ons een dekenaal stekje te zoeken op Kerknet, het webportaal van de kerk in Vlaanderen. Wie dekenaal wil gaan kan dus best daar een kijkje gaan nemen.

Maar je kan het ook dichter bij huis houden. De taakgroep, die het nieuwe dekenaat voorbereidde, diende bij de bisschop het voorstel in om het nieuwe dekenaat (op termijn) te laten bestaan uit vier parochies:

  • Destelbergen-Melle
  • Laarne-Wetteren
  • Lede-Wichelen
  • Merelbeke-Oosterzele.

Voor elk van die parochies (ook al zijn ze nog niet officieel opgericht) bestaat nu reeds een ‘parochiale’ website. U heeft die van Laarne-Wetteren al gevonden; naar de andere drie is het slechts een sprongetje via de links die u vindt op de homepagina.

Afspraken die gemaakt werden voordat de nieuwe parochies waren omlijnd blijven voorlopig bestaan. Daarom kunnen ouders die een doopsel willen aanvragen of hun tiener inschrijven voor het vormsel in de parochies van Groot-Wichelen (Schellebelle, Serskamp en Wichelen) dat ook nog via deze site doen - net zo goed als via de site www.parochieledewichelen.be; doopvoorbereiding en vormseltraject blijven nog minstens een jaar onderdeel uitmaken van het programma zoals dat door het oude dekenaat werd opgesteld.

Voor de rest hopen we dat deze site als even gebruiksvriendelijk ervaren wordt als die van het vroegere dekenaat.

We wensen u alvast veel surfgenot!