aswoensdag
Op Aswoensdag, de eerste dag van de vasten, krijgen christenen in de kerk een askruisje op hun voorhoofd. Die as is wat overblijft van het vuur dat de priester of de koster heeft gemaakt van de palmtakjes van het vorige jaar. Zo'n kruisje van as doet christenen er niet alleen aan herinneren dat ze sterfelijk zijn, dat er ooit een einde komt aan hun leven, maar ook dat ze vaak zondig zijn: tekortkomen tegenover hun medemens en tegenover God.

Klimaatverandering, wateroverlast en bosbranden, toenemende ongelijkheid. De tijd dringt. Draal niet langer. Betrek er de hele gemeenschap bij. Broederlijk Delen zoekt medestanders binnen en buiten de kerken m structurele veranderingen hier en nu mogelijk te maken.

Met Jezus leren we dat inkeer en onderzoek, ommekeer en verandering van levensstijl in stilte rijpen en groeien. Dat is niet zo bij de joodse vastenpraktijk die Jezus aanklaagt. Integendeel, voor Jezus is vasten: de gift als uitdrukking van broederlijkheid en om de grootste noden te lenigen; het gebed om naar de verhalen van profeten te luisteren en God te ontmoeten; het vasten om eetgewoontes en levensstijl te versoberen. Inkeer, ommekeer en solidariteit, het moet van binnenuit gebeuren en aanzetten tot handelen.

Op Aswoensdag start Broederlijk Delen haar campagne in solidariteit met alle partners in het Zuiden en in het bijzonder met:
- COA in Colombia, een groep die lokale gemeenschappen ondersteunt in hun strijd voor het behoud van hun leefgebied.
- Theatre Day Productions in Palestina, met theater als uitlaatklep voor kinderen en jongeren in Gaza.
 - JED in Senegal die jongeren een opleiding agro-ecologie biedt.

Wij leren hen gedurende de vasten kennen.

Praktisch

Op Aswoensdag, 2 maart, zetten we de veertigdagentijd in met een parochiale gebedsviering in de Sint-Gertrudiskerk om 19.30 uur. Wanneer je nog verdorde palmtakjes hebt, breng ze mee voor verbranding.
Tijdens de homilie is er korte info over de campagne van Broederlijk Delen.

Zoeken

Dekenaal nieuws