Verdraagt elkander

 

Vandaag 16 november is de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid. 

Weinig mensen zullen bij het woord verdraagzaamheid spontaan aan religie denken. Integendeel. Eerder aan spitsvondigheden als die van Voltaire:

'Denk voor jezelf en gun anderen het privilege dat ook te doen...!'

 

In KERK & Leven nr 46, dat vorige week verscheen, ging onze redacteur Marc Van Kerchove uitvoeriger in op wat verdraagzaamheid zoal kan betekenen vanuit gelovig perspectief.

Heeft u het artikel gemist? U vindt het onder extra informatie onderaan deze pagina.

 

 

 

Extra informatie: