Sint-Machariusommegang
Net als vorig jaar kan de Sint-Machariusommegang door de coronamaatregelen niet doorgaan. Erg jammer, want de ommegang vormt al eeuwenlang een vaste waarde op Pinkstermaandag. Geen Sinksenkermis zonder processie.

Tijdens deze processie wordt een ‘overblijfsel’ – het rechter spaakbeen van Sint-Macharius, de arm waarmee hij zieken en stervenden zegende – door de straten en langs mooi versierde kapellen van Laarne gedragen. Helaas moet de relikwie ook dit jaar binnenblijven.

De parochie organiseert dit jaar opnieuw de virtuele ommegang die alleen, in gezinsverband of in je bubbel kan worden beleefd. Gedurende het Pinksterweekend 22, 23 en 24 mei zullen de kapellen langsheen het traject worden opengesteld. De liturgie is verkrijgbaar bij het startpunt van de processie, aan de kerk van Laarne. Om de processie ook écht te kunnen beleven, hangt aan elke kapel een QR-code waar de liturgie via een smartphone kan worden gevolgd. 

Nieuw is dat het processiecomité dit jaar langsheen het traject een familiezoektocht organiseert. Tijdens de ommegang zoeken kinderen (6 tot 12 jaar) het antwoord op kleine vraagjes en kunnen zo het sleutelwoord raden. Wie het sleutelwoord vindt, krijgt een leuke verrassing. Maak dus met het hele gezin kennis met deze mooie traditie en inspirerende bezinningstocht. Zowel de virtuele ommegang als de familiezoektocht kennen hun topmoment tijdens het Pinksterweekend, maar beiden lopen nog tot 30 juni en starten aan de kerk van Laarne.

De Armeense bisschop Macharius bezocht rond het jaar 1011 de Lage Landen om er te bidden op het graf van verschillende van onze heiligen (o.m. St.-Rombout in Mechelen en St.-Bavo in Gent). Hij stierf uiteindelijk in 1012 te Gent aan de besmettelijke ziekte die hij volgens de legende bij de Gentenaren verzorgde, waardoor hem later de eer te beurt viel aanroepen te worden als pestheilige.

Zoeken