Voorlopig geen openbare liturgische vieringen

Gezien de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad d.d. 15 april ll. om de crisismaatregelen te verlengen staat de facto vast dat alle liturgische bijeenkomsten in onze kerken worden opgeschort tot melding van het tegendeel.

Dit betekent voor ons heel concreet dat er geen zondagsmissen doorgaan in onze 4 vierende kerken. Ook de gebedsdiensten in Laarne (vrijdag 09:00) en Wetteren (donderdag 10:00) worden geschrapt. De kerken behouden wel nog steeds hun gebruikelijke openingsuren.

Ook werd reeds door de gemeentelijke overheid van Laarne beslist dat de jaarlaijkse Machariusprocessie op pinkstermaandag niet zal doorgaan.

 

De namissen voor de overledenen worden uitgesteld tot later datum (Exacte datum nog niet bekend. Zal te gepasten tijde worden meegedeeld). 

Doopsels en huwelijken die in deze periode zouden zijn doorgegaan worden tot nader order uitgesteld.
Uitvaarten kunnen wel doorgaan maar enkel in zeer beperkte kring (max. 15 aanwezigen, en met het in acht nemen van de anderhalvemeterregel).