Vormseltrajecten lopen even door elkaar...

Deze week zullen de kinderen van het vijfde leerjaar in (sommige van) de scholen op onze parochie de uitnodigingsbrief voor het vormseltraject 2020-2021 meekrijgen.

Dit betekent dat, om misverstanden te vermijden, het formulier waarmee de vormelingen van dit jaar zich konden inschrijven voor de vormselviering in september off-line is gehaald. Vormelingen die 'vergaten' zich herin te schrijven, maar toch nog wensen gevormd te worden, nemen rechtstreeks contact op met de vormselverantwoordelijke van hun vormselplek.

Het inschrijvingsformulier voor het nieuwe werkjaar van het vormseltraject zal vanaf nu vrijdag 5 juni hier te vinden zijn, en dit tot 25 september 2020. Als alles goed gaat vieren we in 2021 het vormsel in het weekend van 24 en 25 april.

Aangezien het spoedig en compleet  uitdoven van de corona-pandemie alsmaar minder waarschijnlijk lijkt, vragen we begrip van de kandidaat-vormelingen en hun ouders: het komende catechesejaar zou er wel eens anders kunnen uitzien dan onder nomale omstandigheden. 

 

[Op de foto: een enthousiaste vormeling van dit jaar op actief rusthuisbezoek...]