We hebben een nieuwe bisschop

De Gabrielparochie in Laarne & Wetteren 

feliciteert

Abt Lode Van Hecke, O.C.S.O.
van de abdij van Orval 

met zijn benoeming door paus Franciscus
tot 31ste bisschop van Gent.

Moge de Heer hem zegenen en sterken
om met veel geestdrift zijn nieuwe diensttaak aan te vatten.

 

U leest meer over de benoeming van onze nieuwe bisschop op Kerknet.

(Foto: © Erna Nevejant Kerknet)