welzijnszorg
Op zondag 12 december was onze solidaire maaltijd voorzien in het parochiecentrum in Overschelde.
Corona heeft er anders over beslist, daarom schakelen we over naar afhaalmaaltijden.

Welzijnszorg: Onleefbaar

 

Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!

Na de campagne van 2020 weten we dat het recht op wonen vooral een fictief recht is. Er zijn sociale woningen, maar veel te weinig. Er zijn huursubsidies, maar veel te weinig. Dat gebrek aan goede, betaalbare woningen maakt dat het drummen is op de woonmarkt. Schaarste betekent concurrentie, en concurrentie zorgt voor uitsluiting en discriminatie. Daar zoomen we met deze campagne op in.

Dak- en thuisloosheid

Dak- en thuisloosheid is niet alleen een schending van het recht op wonen, het zorgt er ook voor dat andere rechten niet gegarandeerd worden. Veel hangt immers af van je adres. In zo’n mensonwaardige omstandigheden leven, treft de persoon op alle levensdomeinen tegelijk: werk en gezinsleven, cultuur, gezondheid, sociale relaties en politiek burgerschap.

Wat deze mensen nodig hebben, is niet in de eerste plaats soep, dekens, koffie of zelfs begeleiding. Wat ze nodig hebben is een eigen stek. Een woning die voldoet aan hun gezinssituatie en een vertrekbasis om te leven. Eerst een woning, dan de rest.

Conclusie

Het huidig woonbeleid garandeert het recht op wonen niet. Mensen worden om
allerlei redenen uitgesloten van de private en sociale huisvestingsmarkt. Wonen
is niet vanzelfsprekend voor mensen met een laag inkomen, mensen met een migratieachtergrond, jongeren uit de jeugdzorg, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, mensen met psychische problemen, mensen in extreem kwetsbare posities als gevolg

van uitbuiting, mishandeling... Net voor hen zou de overheid in de bres moeten springen. Want ook zij hebben recht op een goede, betaalbare woning. Met deze campagne willen we drempels en obstakels blootleggen om zo tot een beter woonbeleid te komen. Zodat wonen weer leefbaar wordt.

 

Afhaalmaaltijden

U kan hier inschrijven voor de solidaire maaltijd en kan tot 9 december.

Overschrijven kan op rekening BE37 4489 5929 3928 van het Feestcomité van de parochie met de vermelding van de naam voor wie je de maaltijden bestelde. 
Als je contant wil betalen kan dat bij:

Chris Mottar, Kerkakker 3b001, Kalken 09/367 80 38
Yolande Plaetinckx, Warande 124, Laarne 09/369 85 93
Patricia Holloway, Martinusstraat 6, Massemen 09/330 08 96
Jacques Bracke, Laarnesteenweg 1A, Wetteren Overschelde 09/324 03 68
Jo Winckels Markt 25 bus, 12 Wetteren 0473/73 28 04
Noël Backx, Kortewagenstraat 20, Wetteren Ten Ede 09/369 39 07

Je kan natuurlijk ook altijd ter plaatse, bij afhaling, contant afrekenen.

Maaltijden zijn af te halen op zondag 12 december tussen 11.00 tot 13.00 uur bij ’t Kapiteintje, Provinciebaan 98, Kalken

 

Zoeken