Zalig hoogfeest !

 

We wensen al onze lezers, en in het bijzonder de parochianen van de vroegere parochie van Overschelde, een zalig (en koel) Hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming. 

De kerk op Overschelde mag dan al geen kerk meer zijn, Maria houdt er nog steeds, tussen de vroegere pastorie en de parochiezaal in, haar blik op de hemel gericht, ...