Zegenviering op nieuwjaar

 

 

De Gabriel parochie in Laarne en Wetteren nodigt graag iedereen uit naar de parochiale zegenviering op woensdag 1 januari om 11.00 u. in de dekenale Sint-Gertrudiskerk.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar, én het feest van de Moeder Gods, vragen om om Gods zegen voor onze geloofsgemeenschap, onze maatschappij en de wereld. Moge mildheid de boventoon voeren in 2020 - daar waar grofheid wat al te vaak regeert (in de politiek, op de sociale media, op straat...)

De schitterende lezing  van vorige zondag (uit Paulus' brief aan de christenen van Kolosse) kan christenen alvast op de goede weg zetten dit nieuwe jaar: 

 

 

 

Broeders en zusters
Bekleed u met tedere ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar,
als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft,
zo moet ook u vergeven.
Voeg bij dit alles de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam.
En wees dankbaar.
Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.
Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de naam van de Heer Jezus,
God de Vader dankend door Hem.

We wensen u van harte een vrede- en vreugdevol nieuwjaar!

 

(PS Op onze parochie kozen we ervoor de laatste paragraaf van de lezing weg te laten  (hier niet weergegeven).
Het zou al te jammer zijn een dergelijk mooie boodschap te laten overschaduwen door alweer dezelfde nutteloze discussies over de tegenstelling tussen oude gewoonten en moderne gevoeligheden.
)