Zinvolle start advent

Op zondag 1 december om 9.30 u. geeft Barbara Focquaert een getuigenis over haar leven en werk als gemeenschapsverantwoordelijke in de Arkgemeenschap in Drongen.

De Ark is een wereldwijd vertakte beweging opgericht in 1964 door Jean Vanier. In België zijn er een tiental huizen waaronder Drongen. In zo’n Arkgemeenschap leven mensen mét en mensen zonder beperking op een evenwaardige manier samen, geïnspireerd vanuit het evangelie. Er wordt niet voor de bewoners met een beperking gezorgd, maar wel samen met hen. 

Barbara geeft haar getuigenis in de kapel van het Sint-Gertrudiscollege. Iedereen is van harte welkom!

Ook onze vormelingen worden die dag op het college verwacht, voor een bijbels catechesemoment. Zij die thuis een bijbel hebben (gewoon, kinder- of prentenbijbel) mogen die gerust meebrengen. 

Voor de kleinere kinderen is er eveneens een aangepast programma, verzorgd door de juffen van het kindermoment. Zij verdiepen zich in Godly Play, een creatieve en speelse manier om met bijbelverhalen om te gaan. Nadien zetten ze, tijdens de eucharistieviering in de Gertrudiskerk, hun kindermoment verder in de winterkapel van de kerk.