Zuiden dubbel getroffen

 

Broederlijk Delen vreest dit jaar 1,6 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen door de coronacrisis.

U herinnert zich nog hoe kort na het start van de campagne (het begin van de vasten) ons land in lockdown ging. Daardoor 'mocht niemand nog de straat op voor huis-aan-huisbezoeken, evenementen zoals de Koffiestop werden afgelast en er waren geen omhalingen in kerken meer,' meldt directeur Lieve Herijgers van Broederlijk Delen op de VRT NWS-site. De projecten van dit jaar zouden geen gevaar lopen, maar men vreest voor de gevolgen op langere termijn.

De Gabrielparochie kon, na de startavond op Aswoensdag, nog net een solidaire maaltijd organiseren op Overschelde (opbrengst € 1 457) en een (H)eerlijk Ontbijt in Massemen (opbrengst € 610). Alle andere camapgneactiviteiten dienden te worden afgelast. 

Wilt u vooralsnog Broederlijk Delen steunen dan kan u een overschrijving doen via rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen. Voor giften van € 40 en meer (op jaarbasis) ontvangt u een fiscaal attest. Dergelijke giften zijn tijdelijk voor 60% fiscaal aftrekbaar, i.p.v. de gebruikelijke 40%.

De parochie wil ook op andere manier het Zuiden onder de aandacht blijven brengen: zo leest u heel binnenkort meer over onze twee nog actieve missionarissen in Congo en Rwanda.