Nieuws

U bent hier

Afscheid van een kerk

Geschiedenis volgt haar eigen wetmatigheden. Het is vooreerst een eigenaardige speling van het lot dat de kleinste gemeente van Groot-Wetteren de historisch meest waardevolle kerk heeft. Nog noodlottiger is het feit dat die oudste kerk van Wetteren binnenkort geen kerk meer zal zijn… De aanvraag tot onttrekking aan de eredienst is bij de bisschop ingediend. De laatste viering (een uitvaart...
Lees meer »

Kennismaking met het vormseltraject

Vorige zondag ging in onze vier vierende kerken een info-moment door voor kandidaat-vormelingen en hun ouders. Kalken, Massemen en Laarne verwelkomden in de zondagsviering elk meer dan 30 geïnteresseerde kinderen; Wetteren hinkte wat achterop met 25. Alles samen goed voor zo'n 130 mogelijke kandidaten. Ter vergelijking: dit jaar jaar waren er, op de 4 plekken samen, net geen 210 vormelingen...
Lees meer »

Scheppers bezoekt toren Gertrudiskerk

Vorige vrijdag, 16 juni, namen de winnende klassen van Scheppers die hadden deelgenomen aan Speuren in de kerk® hun prijs in ontvangst: een exclusief bezoek aan de toren. De leerlingen waren duidelijk in de wolken! (U leest er meer over in Kerk & Leven - editie Wetteren van deze week)...
Lees meer »

Getuigenis Sint-Vincentiusvereniging

In Massemen en Wetteren verzorgde de Sint-Vincentiusvereniging het voorbije weekend de homilie. De collecte die daar op volgde gaf het volgende resultaat: Massemen: € 367,47 Wetteren: € 907,47 Kon u er niet bij zijn en miste u zo de kans uw solidariteit uit te drukken: geen nood. U kan altijd een gift storten. Wenst u een fiscaal attest (voor giften vanaf €40) dan kan u storten op...
Lees meer »

Vaderdag

We wensen alle vaders een gelukkige vaderdag!
Lees meer »

Collecte voor Sint-Vincentius in Massemen en Wetteren

De Sint-Vincentiusvereniging zet zich met veel ijver in voor mensen in onze eigen gemeente die het minder goed hebben. Via het wekelijkse zituur (dinsdag, 14.30 – 16.00 u.) en een netwerk aan geduldig opgebouwde contacten biedt Vincentius een luisterend oor, veel goede raad en een uitgestoken hand aan wie in materiële of financiële in nood zit. Om dit te kunnen doen is Vincentius geheel...
Lees meer »

Parochie viert eeuweling

Namens de hele parochiegemeenschap wensen we juffrouw Anna De Wilde een deugddoende 100 ste verjaardag, vandaag 10 juni! Samen met haar danken we, in de zondagsviering van 11 juni , de Heer voor een rijk gevuld en geëngageerd leven in dienst van het onderwijs en de parochie. Graag nodigen we allen die ooit nog hebben deel uitgemaakt van het kinderkoor, bij juffrouw Anna in de catechese hebben...
Lees meer »

Als de zee brandt

Dinsdag 20 juni is Wereldvluchtelingendag . Die avond, om 20.00 u., stelt de Vluchtelingenwerkgroep Wetteren de film Fuocoammare voor in cc Nova. Fuocoammare, van de veel bekroonde Italiaanse regisseur Gianfranco Rosi, is een beklijvende documentaire. Knack schreef over de film: ‘Het verhaal gaat over het reilen en zeilen op het Italiaanse eiland Lampedusa, waar de afgelopen jaren zowat 400...
Lees meer »

Examenalarm

Examen … één een tijd van stress met in het achterhoofd dé vraag ‘zal het lukken ?’, of … het rustig afronden van een geslaagde periode. Examentijd … hard werkend boven de boeken hangen, records breken met computerspelletjes, afstanden lopen, een vlugge douche nemen en dan terug aan de slag. We gingen op stap en vroegen aan een aantal jongeren wat examentijd voor...
Lees meer »

Dankvieringen en kringwerking

Op Pinksteren zijn de vormelingen van Laarne en Wetteren uitgenodigd voor de dankviering in hun respectievelijke vormselkerk. Jongeren die wensen aan te sluiten bij de Kringwerking, de jeugdwerking van de parochie, zijn welkom op de instapactiviteit. Samenkomst aan de kerk van Wetteren om 12.15 u. Om 12.30 u. vertrek naar de zandbergen (Warandestraat, Wetteren) voor picknick, bosspel en bezinning...
Lees meer »

Pagina's