Nieuws

U bent hier

Benefietsen door Burkina

Van 29 oktober tot 4 november 2016 fietste Wetteraar Jan De Schutter, samen met 12 kompanen, 570 kilometer dwars door Burkina Faso, één van de armste landen van Afrika. Ongetwijfeld een sportieve heldendaad, niet in het minst omwille van het fysieke en mentale gevecht tegen de verzengende hitte. Maar het moest ook en vooral een solidaire tour de force worden: de 13 deelnemers gingen immers met...
Lees meer »

Massemen zet er de tanden in

Vorige week herinnerden we u reeds aan de naamdag van Sint-Gertrudis (12 februari). Maar er stond ook nog een andere heilige op de kalender vorige week die hier ten lande nogal van aantrok is, nl. de H. Apollonia (9 februari). Deze vrome maagd en diacones stierf tijdens de vervolgingen van keizer Decius (249-251) de marteldood. Voor ze op de brandstapel belandde sloegen de beulen haar eerst alle...
Lees meer »

Collecte Diocesaan Noodfonds

Op zaterdag 11 en zondag 12 februari wordt de jaarlijkse collecte gehouden voor het Diocesaan Noodfonds . Met dit fonds kan de kerkgemeenschap in ons bisdom snel reageren als ergens ter wereld mensen worden getroffen door natuurrampen of oorlogsgeweld. Vorig jaar bracht werd € 30.821,83 ingezameld in de parochies . Kloostergemeenschappen en particuliere giften voegden daar nog eens € 1...
Lees meer »

12 februari: feestdag Sint-Gertrudis

Gertrudis: niet zomaar een zoet prentje De Sint-Baafs in Gent dankt zijn naam en faam vooral aan het Lam Gods. Maar wie denkt daarmee alles gezien te hebben doet onze kathedraal onrecht. Zo is er o.m. ook nog de schitterende bekering van Sint-Bavo van Rubens. We vermelden het schilderij niet omwille van Bavo, maar wel omwille van de twee dames die er op de linkerkant een opvallende plaats innemen...
Lees meer »

Culinair solidair

Bent u een fan van 'dagen zonder [vul in naar keuze].' Dan komt u ongetwijfeld meer dan aan uw trekken. Wie zich daarentegen eens te goed wil doen aan een lekkere maaltijd, en dat in solidariteit met de boeren in Burkina Faso, is van harte welkom op de drie solidaire maaltijden die we tijdens de veertigdagenperiode organsieren in de drie eenheden van onze nieuwe parochie. Deze gaan door...
Lees meer »

Lichtmisvieringen

In onze vier vierende kerken worden de kindjes die in het voorbije jaar gedoopt zijn, samen met hun ouders, uitgenodigd naar de eucharistie in het weekend die volgt op Lichtmis. In de viering is er kaarsenwijding en kinderzegen. Die laatste herinnert aan de Opdracht van Jezus in de tempel: de kinderen worden aan Gods zorg en liefde toevertrouwd, en, naar goede katholieke traditie, onder de...
Lees meer »

Pannenkoekendag!!!

We doen hier graag een hartelijke oproep om de traditie van het pannenkoekenbakken op (of rond) 2 februari in ere te houden. Op Lichtmis is immers geen vrouwke zo arm of ze maakt haar panneke warm . Om geen ruzie te krijgen met de vele feministen in onze rangen, hebben we er natuurlijk niets op tegen dat ook mannen arm zijn, en toch over een panneke beschikken om jong en oud op die goudbruine...
Lees meer »

Nieuwjaarsreceptie Centraal Kerkbestuur

Naar jaarlijkse gewoonte nodigde het CKB* alle medewerkers van de parochie Laarne-Wetteren uit voor de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar was Laarne de gastgemeente. Uitgenodigd werden de parochiepriesters, diakens, vrijgestelden, de leden van kerkraden en parochieploegen, en de bestuurlijke overheden. Dit jaar werden ook de vrijwilligers uitgenodigd die werkten of gewerkt hadden aan de inventaris van...
Lees meer »

Kerkfabriek zoekt werkers (m/v)

Wie een zitje ambieert in een kerkraad kan zich nog tot 1 februari kandidaat stellen. In alle kerkraden is dit jaar immers de kleine helft (t.t.z. 2 leden) herverkiesbaar. De kerkfabriek en de kerkraad De kerkfabriek, een creatie van Napoleon, is ‘een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, belast met de zorg voor de materiele voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het...
Lees meer »

Koororgel krijgt finale toets

Een klein jaar geleden verwelkomde de dekenale kerk het koororgel uit de vroegere kerk van Overschelde. Het meubel kreeg een ereplaats vooraan bij het altaar. Jammer genoeg kwam het orgel zonder klavierklep. Dat euvel is nu verholpen. En hoe. De kerkfabriek kwam in contact met Bram De Man, oud leerling van SGW, en – belangrijker in deze – student instrumentenbouw aan het...
Lees meer »

Pagina's