Nieuws

U bent hier

Na een weekje school...

De scholen zijn goed en wel van start gegaan. Toch blikken we nog even terug... 'Het einde van het schooljaar betekent ook afscheid nemen van sommigen juffen,' schrijft onze redacteur Erna in KERK & leven dat vandaag 9 september verschijnt. 'Einde juni gingen Juf Rita Dhondt (Vrije Basisschool Massemen) en Juf Nadia Coppieters (Vrije Basisschool Sint-Theresia Overbeke) met...
Lees meer »

De parochieploeg beslist

Wetteraars zitten in zak en as dezer dagen, want ondanks het mooie weer, vieren we dit jaar nauwelijks kermis. Een ander feest dat niet doorgaat is het Gabriëlfeest, dat gepland stond op zondag 4 oktober. Het Gabriëlfeest is de nieuwe naam voor het vroegere parochiale dankfeest voor de vrijwilligers. Omdat we dit doorgaans vierden rond de tijd van het feest van de H.H. Aartsengelen, besloot de...
Lees meer »

Reserveren niet langer noodzakelijk

U hoeft niet langer te reserveren indien u wil deelnemen aan de zondagsviering in de Sint-Gertrudiskerk. Vanaf 1 september zijn opnieuw maximum 200 aanwezigen toegelaten in deze kerk. De regels 'binnenshuis' blijven evenwel van kracht: mondkapje dragen, handen ontsmetten bij het binnenkomen, en te allen tijde veilige afstand bewaren. In de andere kerken van de parochie gelden de volgende...
Lees meer »

Missie solidariteit

Vandaag staat het te lezen in KERK & Leven, maar we geven het graag ook hier mee. Onze oproep tot solidariteit met onze missionarissen Réjette De Winter en Zr Erna De Wulf heeft, ondanks het wegvallen van het missiefeest, tot vandaag (woensdag 2 september) € 6 822 opgebracht. Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen! Vorige week meldden we al in K&L dat Réjettes hoop om op het...
Lees meer »

Tellen kinderen mee in de kerk?

Hoe oud moet men zijn om aanwezig te kunnen zijn? Heel even dacht het bisdom (de bisschoppen?) dat wie nog geen 12 jaar oud is niet aanwezig is. Kinderen moesten immers niet meegeteld worden bij het vaststellen van het maximum aantal aanwezigen in de kerk. Zo stond althans te lezen in een omzendbrief van 20 augustus. Gelukkig kwam er te elfder ure een rechtzetting. In een gecorrigeerd...
Lees meer »

Kapellen herstellen...

IOED Schelde-Durme organiseert in samenwerking met Monumentenwacht Oost-Vlaanderen en erfgoedcel Land van Dendermonde twee gratis workshops waarin kapeleigenaars en -beheerders praktische tips krijgen over het onderhouden en het voorkomen van schade aan hun kapel. Deelnemers steken zelf de handen uit de mouwen en leren schade herkennen. Een eerste workshop op 10 oktober (14.00 u.) gaat door aan...
Lees meer »

Regeling vormselvieringen

Vermoedelijk ten laatste vandaag (vrijdag) ontvingen de ouders van de 175 vormelingen die zich heben ingeschreven voor de vormselviering een brief in hun mailbox met alle details betreffende het verloop van de vieringen. Alle vieringen gaan door in de dekenale Sint-Gertrudiskerk. We geven hier alvast graag de uren mee: Zaterdag 26 september 09:30 - vormelingen Kalken - GROEP 1 11:00 - vormelingen...
Lees meer »

Opnieuw maximum 200 aanwezigen in kerk - vanaf september en enkel in Wetteren

IJverige studie van het ministerieel besluit van 24 augustus leert ons dat pas per 1 september het maximum aantal aanwezigen bij een indoor-evenement wordt opgetrokken naar 200. Dit betekent dat voor zondag a.s. het nog steeds nodig is te reserveren indien men de zondagsviering wil bijwonen in de Sint-Gertrudiskerk. De nieuwe regel (max. 200 aanwezigen i.p.v. 100) heeft enkel een gevolg in Kalken...
Lees meer »

Eerste communievieringen zijn vastgelegd

De parochieploeg, in overleg met de betrokken scholen, heeft de eerste communievieringen definitief kunnen vastleggen. Gezien het beperkt aantal mensen dat in een kerk is toegelaten zijn deze vieringen uitzonderlijk niet publiek en kunnen ze enkel op uitnodiging worden bijgewoond. Elke eerstecommunicant kan slechts 4 genodigden meebrengen. Voor de kerkplekken waar de viering werd opgesplitst in 2...
Lees meer »

Vakantieherinnering aan Chandolin

Eind juli ging opnieuw - en ondanks corona - de gezinsvakantie door in Chandolin (CH). 'De Gabriëlparochie was ook dit jaar goed vertegenwoordigd: naast diaken Paul en deken Yvan gingen ook Mieke (van de parochieploeg) en haar partner Danny voor de eerste keer mee. Onze stagiair Didier maakte deel uit van de groep kinderbegeleiding, en diaken Paul schakelde Tim en Lukas, zijn twee zonen, in...
Lees meer »

Pagina's