Rouwzorg

U bent hier

De pastoraal van ziekenbezoek, uitvaart en rouwzorg is een belangrijke opdracht van de kerkgemeenschap. Zowel haar verkondigingstaak, haar liturgische zorg en haar diaconale betrokkenheid zijn hierbij in het geding. Te midden van een sterk evoluerend en breder wordend landschap van rouwzorg in onze samenleving, kiezen we als kerkgemeenschap voor een eigen specifiek aanbod. Vanuit ons geloof in verrijzenis en eeuwig leven en vanuit een kerkelijke inbedding in de gemeenschap willen wij zieken, stervenden en mensen die rouwen nabij zijn.

Een kerkelijke equipe moet zorg dragen voor het bezoek bij zwaar zieken, voor de uitvaart en de rouwbegeleiding. De voorgangers mogen niet louter focussen op hun liturgisch dienstwerk, maar moeten de begeleiding vooraf en achteraf mee ter harte nemen.

Uitgebreid is deze visie te lezen in :

ICLZ, Voorbij de dood... als christenen afscheid vieren. Oriƫntaties bij de uitvaartliturgie (Brussel, Licap, 2008)

Dieter Van Belle. Op weg naar een integrale en kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw. Kerkplein mei 2011.pdf   download
Lode Aerts. Gods leven in de dood. Kerkplein maart 2008.pdf   download
Marc Peersman. Zorg voor uitvaart en rouw. Kerkplein februari 2011.pdf   download
Mgr. Van Looy. Beleidstekst - Voor een integrale en kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw. Kerkplein maart 2010.pdf   download