Sint-Martinus Massemen

 
Pastoor-deken Yvan Stassijns, de parochieploeg, de kerkraad en alle medewerkers heten u van harte welkom! Hier vindt u alle informatie over onze parochie.
 
 
 
 
 
 

Zondagsviering

Zondag om 9:00 
 

Pastoor & Parochieploeg

Pastoor-deken Yvan Stassijns
Markt 18, Wetteren
09 369 00 53

Binnen de nieuwe parochie Laarne-Wetteren vormt de kerkplek St.-Martinus Massemen, samen met Westrem en Kwatrecht, de pastorale eenheid ZUID. 

De leden van de parochieploeg vindt u hier.

 

Parochiaal Secretariaat 

Adres:

Markt 18, Wetteren (oprit dekenij, rechts)

Openingsuren:

wo-vr-za: 10.00 - 11.30 u.

Telefoon:

0476 46 34 04

Mail

parochielaarnewetteren@gmail.com.

Plaatselijke contactpersoon Massemen:

Erna De Keulenaere, Hofsteentjesweg 2, 9230 Massemen, 0497 27 23 51
 
 

Misintenties

Voor de aanvraag van misintenties kan u in Massemen terecht bij:

Patricia Holloway, Martinusstraat 6, Massemen, 09 330 08 96 of 0474 / 23 22 51

In de kerk zijn ook voorgedrukte enveloppes voorzien, met daarop de nodige instructies.

 

 

Financiën

De financiën van de eenheid Zuid zijn in mei 2018 - met het oog op de oprichting van de nieuwe parochie Laarne-Wetteren - samengevoegd met die van de eenheid Centrum. 
 
Beheerder transitkas Centrum:
Christine Bauwens, Boomkwekerijstraat 37, Wetteren, 09 369 72 58

Beheerder Parochiekas Centrum:
Chris Beyens, Dendeldonk 14, Wetteren, 09 368 15 32

Betalingen voor kerkelijke diensten (uitvaart, huwelijk, misintentie, ...) in Wetteren én Massemen dienen te gebeuren op bankrekening: 

BE78 4441 6674 3186 (naam: Kerkgemeenschap Centrum)

 

Kerkraad

Voorzitter: Koen Matthijs, Keiberg 12, Massemen, - 0479 36 02 75 / kn.matthijs@gmail.com
Secretaris: Paul Raemdonck, Helverdinkstraat 13, Massemen - 09 369 40 97 / paul.raemdonck@skynet.be
Penningmeester: Rita François, Oliemeers 26, Massemen - 09 369 70 87 / eric_aelbrecht@telenet.be
Lid: Christine de Goditiabois - christinedegoditiabois@hotmail.com
Lid: Chris Blindeman - chris.blindeman@skynet.be
 
 

Gebedsleid(st)ers

Patricia Holloway
 

Koster: 

 

Organisten

Lieve De Wispelaere, Helverdinkstraat 13, 9230 Massemen, 09 369.40.97
Aart De Zitter, Provenierstersstraat 27/001, 9000 Gent, 0478 92 09 72 
Francine Van Alboom, Prinsenhof 21, 9230 Massemen, 0478 84 51 43 
 
 

Contact voor opmaak teksten parochieblad

Erna De Keulenaere, Hofsteentjesweg 2, 9230 Massemen gsm 0497 27 23 51
Teksten mailen naar redactiepb5@gmail.com ten laatste op de vermelde data. 

          KERK EN LEVEN NIET ONTVANGEN?

U kan een bericht versturen via www.kerknet.be/nietontvangen of telefonisch contact opnemen via 03 210 08 30
U kunt ook contact opnemen met de abonnementsverantwoordelijke Erna De Keulenaere.