Uitvaart

U bent hier

 

In de uitvaartliturgie viert de kerk het paasmysterie van de Heer.
Ze bidt opdat wie in Christus gedoopt is, ook met Hem door de dood mag overgaan naar het eeuwige leven.

 

 

 

[In zoverre we tijdig worden op de hoogte gebracht van kerkelijke uitvaarten binnen onze parochie worden die opgenomen in de kalender.]

 

Betekenis van de christelijke uitvaart

Vanuit een diep geloof in de verrijzenis neemt de familie en de hele parochiegemeenschap afscheid van de overledene.

De uitvaartliturgie wil dus de voltooiing vieren van het 'persoonlijke Pasen' van een christen, begonnen in de doop.  Ze opent daarbij het perspectief op de toekomst en de bestemming van de overledene, op wat er volgt na de dood. 

In de beleving van vele tijdgenoten is dit motief echter niet het eerste en voornaamste.  Voor velen is de uitvaartliturgie voornamelijk een afscheidsviering, waarbij in de eerste plaats teruggeblikt wordt op het leven dat voorbij is: ze willen gedenken wat de overledene betekend heeft, binnen de kring van de familie, de kerkgemeenschap en in de ruimere samenleving.  De uitvaartliturgie vervult zo ook een belangrijke functie voor de nabestaanden: ze kan een moment van troost en bemoediging worden en een belangrijke stap in het rouwproces. (uit oriëntaties bij de uitvaartliturgie)

 

 

Praktisch

In de nieuwe parochie Laarne-Wetteren kan een uitvaart plaatsvinden in een van volgende kerken:

  • Kalken Sint-Denijs
  • Laarne Sint-Macharius
  • Massemen Sint-Martinus
  • Wetteren Sint-Gertrudis (dekenale kerk)
  • Wetteren-ten-Ede Sint-Anna

Intieme uitvaarten (tot max. 20 aanwezigen) kunnen doorgaan in de doopkapel van de dekenale kerk.

Een uitvaart is mogelijk elke voormiddag van de week, van maandag tot zaterdag (beide inbegrepen), behalve op wettelijke verlofdagen. Een uitvaart kan enkel op twee tijdstippen: 10u en 11u15. Deze regeling geldt voor alle kerken in onze nieuwe parochie.

In de regel gebeurt een uitvaart met een gebedsdienst. Families die een uitvaart met eucharistie verkiezen dienen daar uitdrukkelijk om te vragen.Een uitvaart wordt telefonisch vastgelegd met de pastoor. Dit gebeurt door de uitvaartverzorger. Deze dient ook dit webformulier in te vullen. 

De parochiegemeenschap voorziet een parochiale namis voor de overledenen op zondag.
Deze namis heeft plaats in de maand volgend op de maand waarin de uitvaart plaats had (bv. uitvaart in januari : namis in februari).
U vindt de regeling voor de vijf kerken hier.

 

 

Bijkomende informatie voor de uitvaartverzorgers:

Het tarief voor een kerkelijke uitvaartplechtigheid bedraagt 250 €. De financiele regeling voor het plaatsen van een rouwkapel verschilt van kerk tot kerk.

Onze nieuwe parochie Laarne-Wetteren is ingedeeld in 3 pastorale eenheden. Deze bundelen ook de financiële middelen van de parochies die tot deze eenheden behoren. Dit betekent dat betalingen als volgt dienen te gebeuren:

Voor uitvaartplechtigheden in

  • Laarne, Wetteren-ten-Ede en Kalken op rekening BE78 1325 3440 6686 van ‘Kerkgemeenschap Noord'
  • Massemen op rekening BE52 7512 0705 3109 van ‘Kerkgemeenschap Zuid’
  • Wetteren Sint-Gertrudis en Wetteren Overbeke op rekening BE78 4441 6674 3186 van ‘Kerkgemeenschap Centrum’

In de regel gebeurt deze betaling via de uitvaartverzorger.