Hoe kan ik me (her)abonneren op het parochieblad?

Een abonnement loopt in regel van januari tot december. Dus ook abonnementen die in de loop van het jaar worden aangevraagd (voor het lopende jaar) eindigen per 31 december.  

Bestaande abonnees krijgen in de loop van oktober een uitnodiging tot herabonnering voor het daaropvolgende jaar.

Nieuwe abonnees die in de loop van de maand oktober een abonnement aanvragen krijgen er de resterende nummers van het lopende jaar (te beginnen in november) gratis bovenop.

U vindt alle info ook op onze KERK & Leven webpagina.

 

Editie Gabrielparochie in Wetteren:

Contactpersoon: Remi D'Hoker
remi.dhoker@skynet.be
09 369 72 58)

Naam begunstigde: Parochie Wetteren Centrum
Rekening nummer: BE87 4441 7194 3194
Met vermelding: "K&L [jaargang]"

 

Editie Gabrielparochie in Laarne/Kalken

Contactpersoon: Philippe Mees
philippemees@gmail.com
09 367 96 34)

Naam begunstigde: Kerk en Leven Laarne Kalken Wetteren ten Ede
Rekening nummer: BE67 7360 0700 5787
Met vermelding: "K&L [jaargang]"

 

Editie Gabrielparochie in Massemen

Contactpersoon: Erna De Keulenaere
erna.dekeulenaere@gmail.com
0497 27 23 51)

Naam begunstigde: Parochieblad Massemen
Rekening nummer: BE52 7512 0705 3109
Met vermelding: "K&L [jaargang]"