Wetteren Sint-Gertrudis

 

We zijn het vormseltraject 2017-2018 gestart op zaterdag 30 september met een kennismaking in de Zandbergen. Op zondag 1 oktober hadden we onze startviering. 

 

 

Inschrijven voor een of meerdere keuze activiteiten kan via deze link.

 

De kalender van dit werkjaar vindt u onderaan deze pagina, onder 'extra informatie'.

 

 

Echo van onze catechesemomenten in het jaar 2017-2018:

 

Keuzeactiviteit: boezoek aan Schelderust (20 december)

Nog net voor de vakantie konden de vormelingen deelnemen aan een tweede keuzeactiviteit.

Op woensdag 20 december hadden catechisten Hilde, Karolien en Wim met een twintigtal van hen afspraak in WZC Schelderust. Ze werden er, net als vorig jaar hartelijk ontvangen door Stefaan, die instaat voor de animatie.

Na een korte inleiding mochten de kinderen per twee bij een bewoner op bezoek, om een praatje te slaan en wat vraagjes te stellen. Sommigen hadden geen geluk, want middagdutjes zijn nu eenmaal heilig in zorgcentra, maar anderen werden dan weer getrakteerd op ontroerende verhalen over vroeger, en/of mandarinekes.

Het tweede uur mocht iedereen aan de slag om een kaart of kerstgeschenkje te maken voor de mensen die ze hadden bezocht. Enkele van de bewoners hielpen mee, en de samenwerking verliep met veel wederzijdse sympathie.

Jong en oud, dat schijnt elke keer weer goed te klikken.

Hartelijk dank aan alle bewoners om ons zo goed te ontvangen, en aan Stefaan voor de puike coördinatie!

Klik hier voor meer foto's.

 

Keuzeactiviteit: soep op de stoep (8, 9 & 10 december)

Er was niets uitgekookts aan de soep die de vormelingen vorige zondag aanboden na de viering in de dekenale kerk.

Integendeel. Die was met catechetische zorg bereid, gedeeltelijk door de 7 catechisten, gedeeltelijk ook door enkele vormelingen die bij Annemie en Karolien thuis waren gaan helpen om groenten te snijden en in de potten te roeren.

Het oorspronkelijke plan, om net als vorig jaar soep aan de man (m/v) te brengen op de zondagsmarkt, werd op het laatste moment afgeblazen omdat Frank Deboosere en andere weergoeroes een hevige winterprik voorspelden, met veel sneeuw en woeste westenwinden. Solidair willen we wel zijn, maar ons leven riskeren in blizzards en lawines zagen we niet zitten.

Flexibel als we zijn besloten we dan maar koude soep aan de man te brengen na de zondagsviering in de kerk, in literpotjes met een ‘uitgekookt’ labeltje er op. Uitgekookt als in, dat hebben we toch maar weer eens mooi tot een goed einde gebracht.

Wie koude voeten had kon toch nog een bekertje warme soep bemachtigen, een proevertje.

Onze 50 potten van een liter vlogen de kerkdeur uit. De catechisten verklaarden zich meteen akkoord hun productie volgend jaar op te drijven tot 100 liter. Welzijnszorg zal er wel bij varen!

We waren ook blij dat ondanks het noordpoolweer toch zo’n 30 vormelingen deelnamen aan de viering. We schreven het eerder al, en zien het keer op keer bevestigd, we hebben een echt enthousiaste groep dit jaar. Hun ‘warmte’ is iets waar we heel dankbaar om zijn, zeker in deze koude dagen. (wh, foto’s © Bart Buyle)

Meer foto's vind je hier.

 

Vormseltocht en naamopgave (weekend 13-15 oktober)

Onze vormelingen werden twee keer verwacht het voorbije weekend. Op vrijdag of zaterdag, samen met minstens 1 ouder, in de kapel van het College voor de vormseltocht, en op zondag in de kerk voor de naamopgave.

Blijkbaar hebben we dit jaar de volle medewerking van de ouders, want op beide afspraken ontbraken slechts 2 kinderen (verschillende).

Als catechisten zijn we het er trouwens over eens: een kleinere groep is een welkome verademing (46 tegenover 82 vorig jaar). Het stelt ons in staat de kinderen beter te leren kennen, en een band met ze op te bouwen. Een gezichtenboek, met de foto van elke vormeling, maakt het ons alvast een stuk makkelijker om hun namen te leren kennen.

Om hun naam draaide het ook in de viering van zondag.

Aansluitend bij het evangelie hadden ze op het einde van de vormseltocht een gepersonaliseerde uitnodiging ontvangen voor het ‘feest van God.’ De vraag was of ze mee zouden doen, en daartoe ook bereid waren hun feestkleren aan te trekken.

De parabel vertelt immers op het einde ook over een ‘gatecrasher’ – iemand die naar het feest komt, niet om te vieren, maar om te profiteren, en die niet de moeite doet zich feestelijke te kleden (d.i. de consequenties ervan te aanvaarden). Hij wordt dan ook zonder pardon aan de deur gezet.
God is geen slome sloeber voor wie alles eender is; van wie ja zegt op zijn uitnodiging wordt ook een inspanning verwacht.

Alle vormelingen antwoordden eensgezind dat ze meedoen, en ze hebben na de viering hun kaart op het bord geprikt in de catechesekapel – opdat iedereen hun engagement zou mogen bewonderen. Daarmee is hun naamopgave een feit.

Volgende catecheseafspraak is al meteen het weekend van 17-19 november. Dan trekken we traditiegetrouw naar De Pinte. 

 

Kennismaking en startviering (za 30 sep en zondag 1 okt)

We zijn opnieuw gestart.
Niet met 82 kinderen, zoals vorig jaar.
Maar met een knusse groep van zeven maal zeven.
Gisteren mochten we al die jongens en meisjes
voor het eerst ontmoeten. En welkom heten

Wij, de vormelingen, waren best nerveus, gisteren.
We werden uitgenodigd naar een eerste kennismaking.
Niet in een kerk, of parochiezaal,
ook niet bij de pastoor thuis.
Maar wel in de Zandbergen.
Niemand wist wat ons daar te wachten stond.

Gods aanwezigheid in en onder ons
is als een schat, vertelt Jezus in één van zijn parabels.
Het is onze wens, als catechisten,
dat ook de vormelingen die schat mogen ontdekken in hun leven.
Dat ook zij geraakt worden door het woord van God,
door het voorbeeld van Jezus,
door de Geest die ons in vuur en vlam zet.

We gingen echt op schattenjacht.
Maar niet zomaar.
Eerst volbrachten we, per groepje, 6 opdrachten.
Die lieten ons kennismaken met het vormseltraject.
We maakten een kruis van takjes,
vertelden het verhaal na van de barmhartige Samaritaan,
puzzelden deze kerk bij elkaar,
beeldden het Onzevader uit,
losten een sacramentenrebus op,
en hielden een geloofs-estafette.

En de schat zelf vonden we, allen samen, 
onder een boom.
Verborgen in het zand
lag die  - op ons - te wachten
om gevonden te worden:
Het verhaal van Jezus zelf,
zoals verteld door Marcus.

Mét Jezus gaan we op weg,
een jaar lang.
Het wordt ongetwijfeld
een jaar van onschatbare waarde. 

 

 

Algemene informatie voor het werkjaar 2017-2018

Plaatselijke coördinatoren van het vormseltraject: Karolien Buysse en Wim Holderbeke

Onze catechisten zijn: Hugo Berckmoes, Marie-Thérèse Burssens, Bart Buyle, Karolien Buysse, Annemie Calle, Wim Holderbeke en Hilde Moreel. Ouders die wensen mee te werken als catechist mogen dit steeds melden aan Karolien. 

Alle communicatie van en met de catechisten gebeurt via vormseltraject.wetterencentrum@gmail.com

Catechesemomenten gaan door op verschillende dagen van de week, en op verschillende tijdstippen.
Een week vóór de activiteit worden ouders per mail herinnerd aan de samenkomst. 
Vieringen gaan steeds door op zondag in de Sint-Gertrudiskerk (11:00).

Deelname aan het catecheseweekend (2 overnachtingen) is een verplicht onderdeel van het vormseltraject. Hiervoor wordt een aparte bijdrage aangerekend.

Het inschrijvingsgeld (€30) en de bijdrage voor de deelname in het catecheseweekend (€35) kunnen worden overgeschreven op bankrekening:
'Vormseltraject Wetteren'  BE62 7390 1440 0861. 
Vergeet niet de naam van de kandidaat-vormeling te vermelden in de mededeling, voorafgegaan door 'VT'.

Inschrijven voor het vormseltraject 2017-2018 is niet langer mogelijk via deze website.

 

 

Extra informatie: