Parochie Laarne Wetteren

Nieuws

Kerkfabrieken opnieuw voltallig

In januari meldden we u dat de kerkraden (het bestuur van de kerkfabrieken) hun kleine helft moesten verkiezen. Daardoor waren in alle 10 kerkraden van onze parochie Laarne-Wetteren twee vacatures te begeven. In de meeste gevallen waren het de ontslagnemende leden die zich opnieuw kandidaat stelden, en dus ook opnieuw verkozen werden. In Wetteren en Kalken meldden zich ook nieuwe kandidaten aan:...
Lees meer »

Afscheid van een kerk

Geschiedenis volgt haar eigen wetmatigheden. Het is vooreerst een eigenaardige speling van het lot dat de kleinste gemeente van Groot-Wetteren de historisch meest waardevolle kerk heeft. Nog noodlottiger is het feit dat die oudste kerk van Wetteren binnenkort geen kerk meer zal zijn… De aanvraag tot onttrekking aan de eredienst is bij de bisschop ingediend. De laatste viering (een uitvaart...
Lees meer »

Kennismaking met het vormseltraject

Vorige zondag ging in onze vier vierende kerken een info-moment door voor kandidaat-vormelingen en hun ouders. Kalken, Massemen en Laarne verwelkomden in de zondagsviering elk meer dan 30 geïnteresseerde kinderen; Wetteren hinkte wat achterop met 25. Alles samen goed voor zo'n 130 mogelijke kandidaten. Ter vergelijking: dit jaar jaar waren er, op de 4 plekken samen, net geen 210 vormelingen...
Lees meer »

Scheppers bezoekt toren Gertrudiskerk

Vorige vrijdag, 16 juni, namen de winnende klassen van Scheppers die hadden deelgenomen aan Speuren in de kerk® hun prijs in ontvangst: een exclusief bezoek aan de toren. De leerlingen waren duidelijk in de wolken! (U leest er meer over in Kerk & Leven - editie Wetteren van deze week)...
Lees meer »

Getuigenis Sint-Vincentiusvereniging

In Massemen en Wetteren verzorgde de Sint-Vincentiusvereniging het voorbije weekend de homilie. De collecte die daar op volgde gaf het volgende resultaat: Massemen: € 367,47 Wetteren: € 907,47 Kon u er niet bij zijn en miste u zo de kans uw solidariteit uit te drukken: geen nood. U kan altijd een gift storten. Wenst u een fiscaal attest (voor giften vanaf €40) dan kan u storten op...
Lees meer »