Jo Winckels, Markt 25 bus 12

0473/73 28 04

Jacques Bracke, Laarnesteenweg 1A

09/324 03 68

Noël Backx, Kortewagenstraat 20, Ten Ede

09/369 39 07

Patricia Holloway, Martinusstraat 6, Massemen

Yolande Plaetinck, Warande 124, Laarne

Chris Mottar, Kerkakker 3B 0.01, Kalken

09/330 08 96

09/369 85 93

09/367 80 38

 

 

welzijnszorg

Afhaal solidariteitsmaaltijd Welzijnszorg

12 december 2021

ONLEEFBAAR  

Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar! 

 

Met deze campagne willen we drempels en obstakels blootleggen om zo tot een beter woonbeleid te komen. Zodat wonen weer leefbaar wordt.

De Gabriëlparochie in Laarne en Wetteren steunt dit initiatief en wil hiervoor fondsen verzamelen met een solidariteitsmaaltijd.
Omwille van de coronaproblematiek enerzijds en omdat we anderzijds Welzijnszorg toch willen steunen wordt het een afhaalevenement.

Op ZONDAGMIDDAG 12 december wordt u vriendelijk uitgenodigd om een eenvoudige maar lekkere maaltijd af te halen.
De opbrengst gaat volledig naar Welzijnszorg.

Jouw steun is onmisbaar! 

Afhaal solidariteitsmaaltijd bij ’t Kapiteintje, Provinciebaan 98, Kalken (Laarne) op Zondag 12 december 2021 van 11u00 tot 13u00

Best kan je het totaal overschrijven op rekening BE37 4489 5929 3928 van het Feestcomité van de parochie met de vermelding van de naam waarmee je de maaltijden bestelde.

Als je contant wil betalen kan dat bij de personen die je vindt in de lijst hiernaast. Je kan natuurlijk ook nog ter plaatse contant afrekenen.

 

Deze solidariteitsmaaltijd is een organisatie van de
vzw Parochiale Werken van Wetteren-Overschelde
i.s.m. werkgroep Welzijnszorg.

Het huidig woonbeleid garandeert het recht op wonen niet. 
Wonen is niet vanzelfsprekend voor mensen met een laag inkomen, mensen met een migratieachtergrond, jongeren uit de jeugdzorg, vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, mensen met psychische problemen, mensen in extreem kwetsbare posities als gevolg van uitbuiting, mishandeling… Net voor hen zou de overheid in de bres moeten springen. Want ook zij hebben recht op een goede, betaalbare woning.

Solidaire maaltijd -afhaalevenement

Adres
Betalingsmethode *
Afhaaltijd bij Traiteur ’t Kapiteintje (Provinciebaan 98, Kalken) op zondag 12 december 2021 *

Zoeken

welzijnszorg onleefbaar