De voorbereiding op de eerste communie gebeurt op school. 

De eerste communie is echter geen schoolviering maar een viering binnen de kerkgemeenschap. Een eerste communie is geen overgang van kleuter naar eerste leerjaar en zeker geen optreden. Het is de eerste volle deelname aan de eucharistie, waarbij het ontvangen van de communie belangrijk is voor de kinderen. Centraal staat steeds Jezus Christus. Hij is het die onder ons komt waar we in Zijn naam samen zijn. Hij is het die ons samen brengt als gelovige gemeenschap.

Vandaar dat het ook belangrijk is dat er een actieve participatie is van groot en klein. De eerste communie wordt daarom enkel gevierd in kerken waar ook op zondag eucharistie gevierd. 

EERSTE COMMUNIE 2022

 

De data van de vieringen in 2022 vindt u hier later.

Inschrijvingen Eerste Communie

EERSTECOMMUNICANTEN DIE NOG NIET GEDOOPT ZIJN

We  voorzien jaarlijks een gezamenlijke doopviering voor alle kinderen die hun eerste communie willen doen maar nog niet gedoopt zijn.
Deze viering gaat in regel door op Beloken Pasen (zondag na Pasen) in de dekenale kerk te Wetteren voor de mensen die wonen in Laarne, Kalken, Massemen en Wetteren.

Om in te schrijven voor het doopsel van een eerstecommunicant gebruikt u dit formulier

Zoeken