Pastoor-deken Yvan Stassijns, de parochieploeg, de kerkraad en alle medewerkers heten u van harte welkom! Hier vindt u alle informatie over onze kerkplek.

SINT-GERTRUDISKERK 

Eucharistie op zondag  om 11:00.

Gebedsviering op de marktdag (donderdag) om 10.00 u (niet tijdens de zomermaanden juli en augustus). 

 

De Sint-Gertrudiskerk is alle dagen vrij toegankelijk: 9:00-17.00 (16.00 in de wintermaanden, op donderdag is de kerk al open om 8.00 u).

Er is camerabewakening in de kerk.

 

 

PASTOOR & PAROCHIEPLOEG

Pastoor-deken Yvan Stassijns

Markt 18, Wetteren

09 369 00 53

 

 

Binnen de nieuwe parochie Laarne-Wetteren vormt de kerkplek St Gertrudis Wetteren, samen met de vroegere parochies Overschelde, Christus Koning en Overbeke, de eenheid CENTRUM.

 
De leden van de parochieploeg vindt u hier.

 

 

PAROCHIAAL SECRETARIAAT

Adres:
Markt 18, Wetteren (oprit dekenij, rechts)

Openingsuren:
wo-vr-za: 10.00 - 11.30 u.

Telefoon:
09 369 00 53

Mail
 

Contactpersoon (bij afwezigheid van de pastoor): 
Koster Jo Winckels,

Markt 16, Wetteren
0473 / 73 28 04 

 

MISINTENTIES

Alle gegevens voor het aanvragen van een misintentie vindt u hier.

 

 

KERKRAAD ST GERTRUDIS WETTEREN

Voorzitter : Paul Rohaert
Secretaris : Regine Verstraeten
Schatbewaarder : Anne-Marie Santy-De Smet

Leden : 
Christiaan De Smet
Wim Holderbeke

Van ambtswege:
Deken Yvan Stassijns, vertegenwoordiger van de bisschop

Contactgegevens van de leden vindt u op deze pagina.

 

GEBEDSLEID(ST)ERS

Rita Cools, 09 369 46 88
Lieve Oosterlinck, 
Marc Gybels, 09 369 49 83
Wim Holderbeke, 09 369 0 369

 

 

KOSTER

Jo Winckels
Markt 16, 9230 Wetteren 
0473 73 28 04 

 

 

ORGANISTEN-TITULARIS

Lutgarde Lamote
Vogelhoekstraat 26, 9050 Gentbrugge,
09 230 85 84

Tony Oyen 
Kerkwegel 33, Wetteren
09 369 84 88

 

 

KOOR

Ons kerkkoor Cantiamo kwam tot stand door de fusie van het Gaudeamus Familiekoor van de Christus Koningparochie en Den Bloeienden Wingerd van O.L.V. Overschelde. 

Dirigent: Tony Oyen, Kerkwegel 33, Wetteren, 09 369 84 88

 

 

PAROCHIALE FINANCIËN

De Gabrielparochie beschikt over 1 parochiekas en 2 transitkassen (Centrum - voor kerkplekken Wetteren en Massemen - en Noord - voor kerkplekken Kalken, Laarne en Ten Ede).

Beheerder Parochiekas:
vzw Pastorale Werking van de parochie
Markt 18, Wetteren 
09 369 00 53 

Beheerder transitkas 'Kerkgemeenschap Centrum':
Christine Bauwens
09 369 72 58

 

Betalingen voor kerkelijke diensten (uitvaart, huwelijk, misintentie, ...) in Massemen en Wetteren dienen te gebeuren op bankrekening: 
BE78 4441 6674 3186 (naam: Kerkgemeenschap Centrum)

 

 

PAROCHIECENTRA

Twee parochiecentra hebben nog steeds nauwe banden met de parochie. U kan er terecht voor vergaderingen, bijeenkomsten van uw vereniging, of privé- en familiefeesten...

Parochiecentrum Overschelde

Liefkenshoek - Wetteren Overschelde

* Voor verdere inlichtingen en reservatie, contacteer:
Marcel Verdonck
09 366 29 06 (na 18.00 u.)

Parochiecentrum Christus Koning

Oude Aardeweg - Wetteren zuid

* Voor verdere inlichtingen en reservatie, contacteer:
Remi D'Hoker
09 369 72 58

 

 

KERK EN LEVEN (PAROCHIEBLAD) - EDITIE GABRIELPAROCHIE IN WETTEREN

Verantwoordelijke redactie:

Erna De Keulenaere

Stuur uw teksten tijdig door. We kunnen niet garanderen dat teksten die ons later dan vrijdagavond bereiken de eerstvolgende editie nog zullen halen.  
Neem ook deze concrete richtlijnen eens door alvorens een tekst in te dienen.

Voor vakantiedagen/periodes geldt een aparte regeling die u vindt in het redactioneel blokje in het parochieblad.  

 

Verantwoordelijke abonnering:

Remi D'Hoker 
09 369 72 58 

 

KERK & Leven niet ontvangen? Neem dan rechtstreeks contact op met UItgeverij Halewijn door een bericht te sturen via www.kerknet.be/nietontvangen of telefonisch contact op te nemen via 03 210 08 30.

 

 

KORTE HISTORIEK VAN DE GERTRUDISKERK

De oude Sint-Gertrudiskerk stond vroeger in het midden van de huidige Markt.De oorsprong van het eerste gebedshuis ligt waarschijnlijk op de zandheuvel langs de Schelde. Er bestaat een akte waarin in 1098 de Sint-Gertrudiskerk wordt overgedragen aan het bisdom Kamerijk. De Schelde was immers de scheidingslijn tussen twee verschillende bisdommen. De parochie Sint-Gertrudis, het huidige centrum van Wetteren, behoorde tot Kamerijk en de woonkern Ten Ede (andere Schelde-oever) behoorde tot het bisdom Doornik.De naam Sint-Gertrudis wordt pas voor het eerst teruggevonden in geschriften uit 1494. In 1604 brandde de kerk af en wordt een nieuwe kerk gebouwd.

Tijdens de periode van 1752 tot 1857 groeide de Wetterse bevolking van 4.000 naar méér den 9.000, zodat de oude kerk te klein werd. Na veel discussies over vergroten van de kerk (standpunt Kerkfabriek) of een nieuwbouw (standpunt burgemeester Vilain XIIII) wordt het een nieuwe kerk op een andere plaats.Er komt een groot marktplein met langs de ene kant een Gemeentehuis en aan de overkant de grote Sint-Gertrudiskerk.

Op 23 september 1866 wordt de nieuwe kerk ingewijd door de bisschop van Gent Mgr. Bracq. Twee jaar later is ze volledig afgewerkt en staat ze open voor de eredienst. Onze kerk: ze is van ver te zien in heel de wijde omtrek. De toren is 65 m hoog : “als een vinger die naar God wijst”. De architect was de Gentenaar Minard (bouwer van o.a. de Minardschouwburg in Gent). Ze is gebouwd in zogenaamde rondbogenstijl: een eclectische mix van romaanse, gothische en bijzantijnse stijlkenmerken.

Vooral binnenin is onze kerk heel mooi. en bezit ze heel waardevolle kunstvoorwerpen die meestal komen uit de oude (afgebroken) kerk (o.a. hoofdaltaar en preekstoel) of schenkingen aan de nieuwe kerk (oa. schilderij Miraculeuse Mis van de H. Gregorius uit ca 1500). Ook de brandramen zijn de moeite waard om te bewonderen. 

Kerkfabriek Sint-Gertrudis is eigenaar van het gebouw.

Patrones van de kerk, de parochie en de gemeente is de H. Gertrudis van Nijvel. Ze was de dochter van Pepijn I van Landen en van Ida van Nijvel en zuster van de H. Begga. Ze verkoos te leven in het klooster te Nijvel dat door haar moeder was gesticht. Ze werd er op haar 21 jaar abdis. Ze was bekend om haar gastvrijheid en haar vroomheid. Ze werd aanroepen tegen besmettelijke ziekten en tegen ratten- en muizenplagen. Vandaar ook de muizen die men telkens op haar staf en op haarmantel ziet. Er kwamen heel veel bedevaarders naar Wetteren, die dronken dan van de 'Gertrudisbronnen' die zich nog steeds in de tuin van de dekenij bevinden en die “de pomp” in de Van Cromphoutstraat voedden. Zowel de pomp als de bronnen zijn nu geklasseerd.

 

 

 

 

OVERIGE KERKGEBOUWEN - HISTORIEK

Drie kerkgebouwen gelegen binnen de huidige kerkplek Wetteren werden aan de eredienst onttrokken:

 

Sint-Theresia van het Kind Jezus (Overbeke)

Bouwjaar: 1928, naar ontwerp van architect Nicolaas Van Campenhout, en met oorspronkelijke interieurafwerking van de hand van Adrien Bressers (Gent).
Ingezegend door deken Noterman (en in gebuik genomen) in 1929, maar pas, door bisschop Coppieters, gewijd in 1938.
Door bisschop Van Looy aan de eredienst onttrokken per 9 januari 2018.

Op 7 mei 2018 werd bij ministerieel decreet de Sint-Theresia-parochie toegevoegd aan de parochie Wetteren Sint-Gertrudis, 

Huidige eigenaar van het kerkgebouw: Kerkfabriek Sint-Gertrudis Wetteren.
Door de eigenaar in erfpacht gegeven aan de gemeente Wetteren, met als voornaamste doel er een sociaal ontmoetingscentrum in onder te brengen.

 

Christus Koning

De Christus Koning-parochie werd canoniek opgericht per 12 december 1972 (bron: Decreet van Onttrekking aan de Eredienst).
Bouwjaar van de kerk: 1974, naar ontwerp van architect De Coninck, broer van de eerste pastoor, Witte Pater Gerard De Coninck.
Door bisschop Van Peteghem ingezegend als gebedsruimte op 2 februari 1975. De ruimte werd nooit formeel als kerk gewijd.
Door bisschop Van Looy aan de eredienst onttrokken per 8 augustus 2016. 

Op 7 mei 2018 werd bij ministerieel decreet de Christus Koning-parochie toegevoegd aan de parochie Wetteren Sint-Gertrudis, 

Oorspronkelijke en huidige eigenaar van het gebouw: VZW Parochiale Werken Christus Koning.
Huidige gebruik: de vroegere gebedsruimte wordt verhuurd aan @Tivoli, een samenwerkingsverband van drie sociaal geëngageerde vzw's: Deelpunt (sociale kruidenier), 't Ensemble (tweedehandskledingszaak) en de Vluchtelingenwerkgroep Wetteren.

De bijhorende feestzaal en het cafeetje worden nog steeds uitgebaat door de vzw Parochiale Werken Christus Koning. Voor reservatie zie hierboven onder parochiecentra. 

 

O.-L.-Vrouw-Tenhemelopneming (Overschelde)

De O.L.V-Tenhemelopneming-parochie werd bij K.B. opgericht op 18 juli 1967 (bron: Decreet van Onttrekking aan de Eredienst).
Bouwjaar van de kerk: 1982, naar ontwerp van architect Eugène De Witte (Wetteren). 
Door bisschop Van Peteghem gewijd op 8 november 1982.
Door bisschop Van Looy aan de eredienst onttrokken per 8 augustus 2016.

Op 7 mei 2018 werd bij ministerieel decreet de O.L.V.-Tenhemelopneming-parochie toegevoegd aan de parochie Wetteren Sint-Gertrudis. 

Huidige eigenaar van het kerkgebouw: Kerkfabriek Sint-Gertrudis Wetteren.
Huidige gebruik: het kerkgebouw wordt verhuurd aan Scheppers Instituut, en wordt door de school gebruikt als sporthal.

De aanpalende feestzaal is eigendom van de vzw Parochiale Werken Overschelde. Voor reservatie zie hierboven onder parochiecentra. 

 

 

Zoeken