Kerkraad Laarne

Tussen april en juli 2020 werden de leden van de 'grote helft' van de kerkraden verkozen. Hun termijn loopt tot april 2026. 
De leden van de kleine helft werden laatst verkozen in 2017. Hun termijn loopt tot april 2023.

Deken Yvan Stassijns is, als door de bisschop aangestelde vertegenwoordiger van de parochie, lid van alle kerkraden.   

 

SINT-GERTRUDIS WETTEREN (DEKENALE KERK)

voorzitter: Paul Rohaert - 0476 46 34 04 / (tot 2029)
secretaris: Regine Verstraeten -  (tot 2026)
penningmeester: Anne-Marie Santy-De Smet - 09 369 07 36 /  (tot 2029)  

lid: Christiaan De Smet - 09 369 72 23 /   (tot 2026)
lid:  Wim Holderbeke   (tot 2026)

De zetel van de Kerkfabriek Sint-Gertrudis is Markt 18 te 9230 Wetteren.

 

SINT-ANNA WETTEREN-TEN-EDE

voorzitter: Jan Schoonacker - 0473 42 07 89 /  (tot 2029)
secretaris: Noël Backx - 09 369 39 07 /  (tot 2029)
penningmeester: Wim Holderbeke  (tot 2026)

lid: Karolien Buysse - 0472 36 82 27 /  (tot 2026)
lid: Jan Huylebroeck - 0477 68 41 94 /  (tot 2026)

De zetel van de Kerkfabriek Sint-Anna is Markt 18 te 9230 Wetteren.

 

SINT-MARTINUS MASSEMEN

voorzitter: Koen Matthijs - 0479 36 02 75 / (tot 2029)  
secretaris: Paul Raemdonck - 09 369 40 97 /  (tot 2026)
penningmeester: Rita François - 09 369 70 87 /  (tot 2026)

lid: Christine de Goditiabois -  (tot 2029)  
lid: Alain Pardaen - (tot 2026)

De zetel van de Kerkfabriek Sint-Martinus is Markt 18 te 9230 Wetteren.

 

SINT-DENIJS KALKEN

voorzitter: Jo De Corte - 09 339 00 83 /   (tot 2029)  
secretaris: Luc Vereecken - 09 367 74 66 /   (tot 2026)
penningmeester: Philippe Mees -   (tot 2026)

lid: Gerard De Gucht - 09 367 76 68  (tot 2026)
lid: Marc Peleman - 09/367 70 77 /   (tot 2029)  

De zetel van de Kerkfabriek Sint-Denijs is Kalkendorp 35 te 9270 Kalken.

 

SINT-MACHARIUS LAARNE

voorzitter: Erwin De Moor -  (tot 2026)
secretaris: Eric Balthau -   (tot 2029)  
penningmeester: William Govaert -   (tot 2029)  

lid: Hans Laridon (tot 2026)
lid: Guido Vandecappelle -   (tot 2026)

De zetel van de Kerkfabriek Sint-Macharius is Molenstraat 6 te 9270 Laarne.

De kerkfabriek heeft een eigen mailadresbestuur@laarnekerkfabriek.be
De foto hierboven is van de Kerkraad Sint-Macharius.

 

GROTE EN KLEINE HELFT

Leden van een kerkraad zijn opgedeeld in een grote en kleine helft, bestaande uit respectievelijk 3 en 2 leden. Leden van elke helft worden verkozen voor een periode van 6 jaar, met een verschil van 3 jaar tussen grote en kleine helft (om te verhinderen dat een volledige kerkraad op hetzelfde ogenblik dient te worden vervangen).

Meest recente verkiezingen voor de grote helft zouden moeten hebben plaatsgevonden in april 2020 - maar omwille van de coronacrisis werd uitstel verleend. Ondertussen (15 juli 2020) werden alle grote helften van de 5 kerkraden van onze parochie gekozen. Termijn van de leden van de grote helft loopt tot april 2026.

Verkiezing van de leden van de kleine helft vond plaats in 2017; zij blijven in dienst tot april 2023.

De bijzondere mandaten (voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn bij elke verkiezing vacant en dienen dus driejaarlijks te worden herkozen.

Elke kerkraad telt ook 1 niet verkozen lid: de door de bisschop aangestelde vertegenwoordiger van de parochie. Dit is in de meeste gevallen (zo ook op de Gabrielparochie), zij het niet noodzakelijk,  de pastoor. 

 

KERKEN DIE ONTTROKKEN WERDEN AAN DE EREDIENST

Op 7 mei 2018 werden bij ministerieel decreet de parochies

  • Wetteren Christus Koning
  • Wetteren O.L.V. Tenhemelopneming Overschelde, en 
  • Wetteren Sint-Theresia Overbeke

toegevoegd aan de parochie Wetteren Sint-Gertrudis,

en de parochies

  • Westrem Sint-Martinus, en
  • Wetteren H. Hart Kwatrecht

toegevoegd aan de parochie Massemen Sint-Martinus.

Ten gevolge daarvan werden de kerkraden van bovenvermelde parochies opgeheven, en stelde de bisschop per 30 mei 2018, op voordracht van deken Yvan, leden aan voor de kerkraden van de twee te behouden parochies. 

 

Zoeken