"Ik beloof je man / vrouw te zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven."

(Uit de huwelijksliturgie)

Het onverdiende geluk te mogen beminnen, bemind te worden en samen zorg te mogen dragen voor nieuw leven, heeft mensen steeds doen vermoeden dat hun liefde het louter menselijke overstijgt. In de kerk spreekt men over het sacrament van het huwelijk: in de menselijke levens- en liefdesgemeenschap tussen man en vrouw herkent de kerk Gods liefde.

Naast het gegeven-zijn aan de ander is trouw een ander kenmerk van de goddelijke liefde, die ook in Jezus Christus zichtbaar werd. Gehuwde christenen willen deze goddelijke trouw present stellen in onze wereld. Ze kiezen ervoor zo trouw-als-God en zo goed-als-Jezus te zijn voor elkaar.

 

EEN HUWELIJKSPLECHTIGHEID PLANNEN...

In onze Gabriëlparochie in Laarne-Wetteren kiest u vrij de kerk waar u wenst te huwen:

  • Kalken
  • Laarne
  • Massemen
  • Wetteren Sint-Gertrudis (dekenale kerk op de Markt)
  • Wetteren Sint-Anna ten Ede

Huwelijksvieringen kunnen plaatsvinden van maandag tot zaterdag (niet op wettelijke feestdagen), in de namiddag (beginuur tussen 13:30 en 16:00).

Een kerkelijk huwelijk in onze parochie Laarne-Wetteren aanvragen kan met dit webformulier

Een kerkelijke huwelijksviering kost € 300. Betalen kan contant op de dekenij, of per overschrijving op rekening BE78 4441 6674 3186 van ‘Transitrekening Gabriël’

 

VOORBEREIDING OP HET HUWELIJK

We organiseren op 22 januari 2023 een huwelijksvoorbereidingdag. Deze wordt begeleid door het echtpaar Marc & Laetitia Bosman-Lebbe. Van toekomstige trouwers wordt verwacht dat ze aan een deze namiddag deelnemen (of aan een soortgelijk programma elders).

Toekomstige trouwers nodigen we ook uit naar een bijzondere zondagsviering met verloofdenzegen en naar de paaswake - een absoluut hoogtepunt in de vierende geloofsbeleving van de christenen. Beide gaan door in de dekenale kerk op de Markt te Wetteren.

Enkele maanden voor de huwelijksdatum nemen de trouwers contact op met de voorganger voor de "ondertrouw". Naast een inhoudelijk gesprek, worden hier ook de praktische afspraken voor de viering gemaakt.

U kan de voorgangers bereiken via mail of telefoon:

Yvan Stassijns: 09/369.00.53 of yvan.stassijns@skynet.be

Paul Rohaert: 0474/46.34.04 of paul.rohaert@skynet.be

BOEKJE VOOR DE HUWELIJKSVIERING

Trouwers kunnen het boekje voor hun huwelijksviering samenstellen op basis van de teksten die hier voorhanden zijn 

 

 

Zoeken