ALGEMENE INFORMATIE

Plaatselijke coördinator van het vormseltraject: Mevr. Erna De Keulenaere 

De catechisten zijn Christine De Goditiabois, Erna De Keulenaere, Mieke Morlion en Sandra Vanderstraeten

Zijn er vragen dan kan je terecht op catechesezuid@gmail.com.

De catechese gaat door in de kerk van Massemen. We komen samen om 8.45 uur voor een inzingmoment voor de eucharistie. Na de eucharistie is het catechesemoment tot ongeveer 11.00 uur.
Van de ouders (of althans één van hen) wordt uitdrukkelijk verwacht dat ze aan de catechesemomenten deelnemen.
Naast de catechesemomenten zijn er verschillende keuze-activiteiten waaruit één moet gekozen worden tijdens het eerste catechesemoment.

Op het einde van oktober krijgen de vormelingen die inschreven de volgende catechesemomenten doorgemaild.

Inschrijven kan door het webformulier in te vullen. Om naar het webformulier te gaan, klik op knop hieronder :

HIER INSCHRIJVEN

 

Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het deelnamegeld (€ 30) op het rekeningnummer BE45 7360 0700 5989 (Vormsel Gabriëlparochie) met als mededeling: "NAAM vormeling - Massemen - 2024"

KALENDER WERKJAAR 2022-2023

Van zodra beschikbaar, zal hier de kalender met de catechesemomenten geplaatst worden.

ECHO'S UIT DE BIJEENKOMSTEN 2022 - 2023

Zoeken

Geloven moet je doen: actie Welzijnszorg

Op zaterdag 17 december maakten de vormelingen en hun ouders kerststukjes tvv Welzijnszorg. Op zondag 18 december verkocht een groepje vormelingen soep en de kerststukjes. Ze mogen 374 euro storten naar WZZ.

naamopgave Massemen 2022-2023

Naamopgave

Op zondag 11 december gaven tijdens de viering 18 vormelingen, in aanwezigheid van gans de geloofsgemeenschap, hun naam op. Ze brachten een zelfversierd T-lichtje  met hun naam op naar voor. Vanaf nu prijken de namen van de vormelingen achteraan in de kerk. 

Na de viering was een catechesemoment. De vormelingen en hun ouders gingen in gesprek rond de vormseltocht. Ze hielden halt bij zeven ankerpunten van het leven: geboorte, doopsel, zalven, handen, tafel, toekomst en kruis.

Het anker van een schip wordt overboord geworpen om het schip vast te leggen op plaatsen waar het aangemeerd is. In de stroom van het leven kunnen we bij een ankerplaats even tot rust komen. We kijken terug op wat voorbij is en dromen van een mooie toekomst. In het christelijke geloof is het anker een symbool van hoop.

Niemand gaat verloren, leer het evangelie ons. “Die hoop is een betrouwbaar en vast anker voor onze ziel” (Brief aan de Hebreeën 6,19)

Op het einde van de catechese lazen enkele vormelingen hun gebedje voor:

Liefste God, zorg god voor mijn oma en opa in de hemel” (Norah)

God, dankjewel dat ik een lieve familie heb (Ella)

Ik vraag om vrede in de wereld, ik dank voor de liefde binnen ons gezin.  (Silke)