INFORMATIE VOOR HET WERKJAAR 2022-2023

Verantwoordelijke: Diaken Paul Rohaert 

Onze catechisten zijn: Liesbeth Baert, Geert De Lathouwer, Isabel Kusé en Paul Rohaert.

Catechesemomenten hebben in regel plaats op zondagvoormiddag, en beginnen met de eucharistieviering (9:30).

Inschrijven kan door het webformulier in te vullen. Om naar het webformulier te gaan, klik op link hieronder:

Hier INSCHRIJVEN

Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het deelnamegeld (€ 30) op het rekeningnummer BE45 7360 0700 5989 (Vormsel Gabriëlparochie) met als mededeling: "NAAM vormeling - Laarne - 2023"

 

ECHO'S VAN HET CATECHESEJAAR 2022- 2023

Zoeken

NAAMOPGAVE

Op zondag 11 december zetten de kandidaat-vormelingen van Laarne een nieuwe, belangrijke stap in hun vormseltraject.  Bij de naamopgave werden tijdens de eucharistieviering de namen van de 32 vormelingen voorgelezen en brachten ze hun mooi versierde naamkaartje naar voor.  Het werd op het grote prikbord gespeld in de kerk.  Zo kan iedereen die de kerk bezoekt de namen lezen van de kinderen die willen gevormd worden. 

In het aansluitende catechesemoment werd duidelijk dat een naam hebben heel belangrijk is.  Catechisten Geert en Liesbeth probeerden uit te vinden wie “Dingske” is, maar ze kwamen er niet uit.  Gelukkig hebben we bij onze geboorte allemaal een naam gekregen van onze ouders.  Je naam is een zegen.  Hij zit in het hart van alle mensen die van je houden, maar ook God kent ons allen bij naam.  Ook Hij houdt van ons.  Tegelijk houdt je naam ook een opdracht in.  Daarover hoorden we meer in het roepingsverhaal van Samuel. Als je een naam hebt, kan iemand je roepen, een beroep op je doen.  Ook God kan je roepen, niet zoals mensen elkaar toeroepen, maar als een innerlijke stem, een gevoel, een gedachte of in relatie met je medemens. 

Alle kandidaat-vormelingen antwoordden volmondig “ja” op de oproep om samen het traject te volgen op weg naar het Vormsel.