INFORMATIE VOOR HET WERKJAAR 2022-2023

Verantwoordelijke: Diaken Paul Rohaert 

Onze catechisten zijn: Liesbeth Baert, Geert De Lathouwer, Isabel Kusé en Paul Rohaert.

Catechesemomenten hebben in regel plaats op zondagvoormiddag, en beginnen met de eucharistieviering (9:30).

Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het deelnamegeld (€ 30) op het rekeningnummer BE45 7360 0700 5989 (Vormsel Gabriëlparochie) met als mededeling: "NAAM vormeling - Laarne - 2023"

KALENDER 2022 - 2023

De kalender zal u hier ten gepasten tijde kunnen vinden.

 

ECHO'S VAN HET CATECHESEJAAR 2021 - 2022

Zoeken

VORMELINGENTOCHT 13 APRIL

Op woensdagnamiddag 13 april verzamelden de vormelingen van Laarne aan de kerk voor de vormelingentocht.  Net als vorig jaar deden de vormelingen en hun catechisten een zoektocht langs de trage wegen van Laarne.  We vertrokken in drie groepjes.  Bij de start kreeg elk groepje een wegbeschrijving.  De vormelingen moesten zelf de aanwijzingen ontcijferen en zo de juiste route proberen vinden.  Onderweg zouden ze vijf witte dozen moeten zoeken.  In elke doos stak een Bijbelverhaal met bijbehorende opdracht. 

Zo lazen we het verhaal van Maria die op bezoek ging bij haar nicht Elisabeth.  Toen Maria Elisabeth begroette, sprong de baby in haar buik op omdat hij de aanwezigheid van God voelde.  De vormelingen gingen aan de slag met krijt en vouwmeter en zetten hun beste beentje voor om zo ver mogelijk te springen. 

Bij de boomkapel in de Termstraat lazen we het verhaal van de talenten.  Je mag je talenten niet in de grond stoppen, maar je moet er iets mee doen.  Ter illustratie kregen de kinderen een blaadje papier met vier hoeken. Ze knipten één hoek eraf en wat bleek?  Het blaadje had nu vijf hoeken. Hoe meer talenten je uitdeelt, hoe meer je er terugkrijgt.

Bij de Sint-Machariuskapel stak het verhaal van het mosterdzaadje in de doos.  Uit het kleinste zaadje groeit een prachtige grote boom.  Iets kleins kan dus ook waardevol zijn en hoeft daarom niet klein te blijven.  Hier kregen de vormelingen een ballon waarop ze iets mochten tekenen.  Wanneer ze de ballon opbliezen werd de kleine tekening die ze maakten steeds groter.

Rond vijf uur kwamen de vormelingen, moe en hongerig opnieuw aan bij de kerk.  Daar wachtten een hapje en een drankje.  Het was een leuke en zinvolle vormelingentocht waar zowel vormelingen als catechisten van hebben genoten. Onze volgende activiteit is het rusthuisbezoek op 27 april.

vormelingendag Laarne

Vormelingendag 26 maart

Op zaterdagnamiddag 26 maart namen in Laarne 34 vormelingen deel aan de vormelingendag die vanuit het bisdom georganiseerd werd als alternatief voor de Bavodag.  Er werd gestart met een catehesemoment over Paulus. De kinderen bekeken een filmpje over het leven van Paulus, hoe hij eerst christenen vervolgde en dan, na een ontmoeting met Jezus, zich bekeerde en zelf het christendom ging verspreiden in het hele Middellandse Zeegebied. 

Het was die dag prachtig lenteweer en dus trokken de kinderen samen met hun catechisten naar buiten om in groepjes een spel te spelen.  Op een spelbord stonden de routes die Paulus volgde tussen de verschillende steden die hij bezocht.  Aan de hand van opdrachten leerden de vormelingen Paulus nog beter kennen.  En als ze de opdrachten tot een goed einde brachten, verdienden ze een brief van Paulus.  Het team dat de meeste brieven wist te verzamelen won het spel.  En dus werd er ijverig toneel gespeeld, gedichtjes geschreven, blindemannetje gespeeld en zelfs de Sirtaki gedanst.  Het winnende team wist maar liefst 7 brieven in de wacht te slepen.

Afsluiten deden we opnieuw in de kerk met een bezinningsmoment.  We luisterden naar het Pauluslied en staken een kaarsje aan bij het kruis.  Dit was een sfeervolle afsluiter van een hele leuk en zinvolle spelnamiddag. 

Op woensdag 13 april staat onze volgende activiteit op het programma.  Dan maken de vormelingen een tocht langs de trage wegen van Laarne.

Kruisopname en het verhaal van Bartimeüs, de blinde bedelaar

Op zondag 13 februari was er in Laarne het volgende catechesemoment met kruisopname.  Tijdens de eucharistieviering kwamen de vormelingen in een kring rond het altaar staan en nadat deken Yvan de kruisjes had gezegend mochten ze er eentje om hun hals hangen.  Het kruis is hét symbool bij uitstek van de christenen.  Het is het teken van hun inzet en dienstbaarheid.  Doordat de vormelingen zelf het kruisje opnamen, gaven ze aan dat ze als christenen door het leven willen gaan. 

Na de viering bleven de vormelingen samen met hun catechisten in de kerk voor het aansluitende catechesemoment.  Daar bespraken ze het verhaal van Bartimeüs.  Bartimeüs was een blinde bedelaar die langs de kant van de weg zat.  Meestal werd hij door iedereen genegeerd.  Op een dag hoorde hij dat er veel volk op de been was.  Hij hoorde dat Jezus er aankwam.  Bartimeüs begon te roepen: “Heer, heb medelijden met mij.” Jezus hoorde hem en liet de bedelaar bij zich komen.  Jezus zei: “Wat kan ik voor je doen?”  En Bartimeüs vroeg of Jezus hem niet kon laten zien.  Daarop antwoordde jezus: “Ga, uw geloof heeft u genezen.” 

In kleine groepjes bespraken de vormelingen dit verhaal en dachten na over hoe moeilijk het is om hulp te vragen en hoe belangrijk het is voor mensen om gezien te worden en mee te tellen.  Aansluitend hierop kwam Lien Rooms, logopediste van opleiding, vertellen over haar job in het MPI Sint-Lodewijk in Wetteren.  Lien werkt er met kinderen en jongeren met een motorische handicap die het moeilijk hebben om te bewegen, te praten, te eten, …  Door gebruik te maken van allerlei hulpmiddelen zoals een rolwagen, een spraakcomputer, spreken met ondersteunende gebaren, … kunnen deze kinderen en jongeren toch een kwalitatief leven leiden en ook leren lezen, schrijven en rekenen.  De bedoeling is dat ook zij, in de mate van het mogelijke, een job kunnen uitoefenen of vrijwilligerswerk kunnen doen.  Ook mensen met een beperking willen zich graag nuttig maken en gezien worden als volwaardige deelnemers aan de maatschappij. 

De vormelingen waren erg geïnteresseerd en luisterden aandachtig naar de uiteenzetting.  Achteraf kregen ze nog de kans om vragen te stellen. 

Het volgende catechesemoment is gepland op 26 maart.  De vormelingen van Laarne zullen deelnemen aan de vormelingendag die georganiseerd wordt vanuit het bisdom,  deze keer niet met alle vormelingen van het bisdom Gent samen, maar elk in zijn eigen vormselplek.

kruisopname laarne
kruisopname laarne
kruisopname laarne
Sterzingen Laarne

Sterzingen voor het goede doel

Op woensdagnamiddag 5 januari gingen de vormelingen van de catechese van Laarne sterzingen in en rond het dorp van Laarne. Het was de zesde keer dat dit georganiseerd werd in het kader van de vormselcatechese.  Vorig jaar moesten we verstek laten gaan omwille van corona, maar dit jaar kon het wel. 

Het sterzingen is een keuzeactiviteit, niet verplicht dus, en toch kwamen er maar liefst 19 vormelingen opdagen in deze laatste week van de kerstvakantie. Twee begeleiders waren bereid om ook mee te zingen en zo konden we zeven groepjes van drie koningen vormen.

Om te beginnen keken de kinderen in de kerk naar een film waarin het project dat we dit jaar willen steunen werd voorgesteld. Fracarita Belgium heeft in Nicaragua een opvangcentrum waar kinderen die in armoede leven begeleid worden in hun schooltraject, elke dag een warme maaltijd krijgen, psychologische ondersteuning kunnen krijgen en er is zelfs een internaat voor kinderen in een moeilijke thuissituatie.  Zo wil men voorkomen dat de kinderen op straat terecht komen en in contact komen met drugs en prostitutie. Plaatselijke vrijwilligers zorgen voor de dagelijkse werking van het centrum, maar Fracarita zorgt voor de logistieke ondersteuning. 

De kinderen waren meteen enthousiast om aan de slag te gaan. Per groepje kreeg iemand een affiche van de campagne om de hals en er waren ook informatiefolders om uit te delen aan mensen die een gift deden.  Twee uur later kwamen we opnieuw samen in de kerk. Elk groepje had een flink gevulde pot met geld en natuurlijk ook een heleboel verhalen over de mensen die ze onderweg ontmoet hadden. Het was hartverwarmend om te mogen ervaren dat veel inwoners van Laarne onze vormelingen aanmoedigden omdat ze zich belangeloos inzetten voor het goede doel. We willen dan ook iedereen bedanken die een gift deed en er zo mee voor zorgde dat we 700 euro kunnen storten voor Fracarita Belgium.

28 november 2021: vormselcatechese Laarne gaat opnieuw digitaal

Op zondag 28 november ging het nieuwe Vormseltraject van start, een paar maanden later dan gewoonlijk, maar dit kwam doordat het Vormsel dat normaal gezien zou plaatsvinden op 25 april werd uitgesteld naar september. 

Intussen bleven de Coronacijfers de verkeerde kant opgaan en zaten er zo veel kinderen in quarantaine dat we besloten om, net als vorig jaar, online te starten. De kinderen kunnen zich inschrijven op het digitale forum Discord.  Dat is nu voorlopig onze ontmoetingsplek voor de vormselcatechese.  De kinderen en de catechisten posten er een foto van zichzelf en vertellen kort wie ze zijn. Aan de hand van een filmpje kunnen de kinderen de kerk verkennen en de bijbehorende opdracht oplossen. 

Afgelopen zondag 12 december was het volgende catechesemoment gepland: de Naamopgave.  De namen van alle 45 vormelingen werden voorgelezen tijdens de eucharistieviering en de kinderen brachten een mooi versierd naamkaartje naar voor.  Alle naamkaartjes hangen nu op het prikbord in de kerk.  Ook bij dit catechesemoment hoort een filmpje waarin catechist Geert het roepingsverhaal van Samuel voorleest. Als bijbehorende opdracht vragen de vormelingen aan hun ouders waarom ze ooit die specifieke naam kozen voor hun kind.  Op het forum posten de kinderen leuke, maar vaak ook ontroerende verhalen over waarom hun ouders besloten die bepaalde naam aan hun kind te geven.

We hopen van harte dat we elkaar na nieuwjaar echt zullen kunnen ontmoeten in een catechesemoment dat plaatsvindt in de kerk, maar voorlopig blijft dit koffiedik kijken.

Naamopgave Laarne 2021-'22