INFORMATIE VOOR HET WERKJAAR 2021-2022

Verantwoordelijke: Diaken Paul Rohaert 

Onze catechisten zijn: Liesbeth Baert, Geert De Lathouwer, Isabel Kusé en Paul Rohaert.

Catechesemomenten hebben in regel plaats op zondagvoormiddag, en beginnen met de eucharistieviering (9:30).

U kan het inschrijvingsgeld (€30) overschrijven op rekeningnummer BE45 7360 0700 5989 van 'Vormseltraject Laarne'. 

Vergeet niet de naam van de kandidaat-vormeling te vermelden in de mededeling, voorafgegaan door 'VT 2022'.

 

KALENDER 2021 - 2022

De kalender zal u hier ten gepasten tijde kunnen vinden.

 

EERSTE SAMENKOMST

28 november 2021 om 9.30u, eucharistie Sint-Machariuskerk Laarne, met aansluitend catechesemoment. We eindigen om 12u.

 

ECHO'S VAN HET CATECHESEJAAR 2020 - 2021

VORMELINGENTOCHT 29 mei 2021

Het voorbije catechesejaar was toch wel een beetje speciaal.  Door Corona konden we niet samenkomen met onze 41 vormelingen.  Toch wilden we hen op één of andere manier voorbereiden op het Vormsel.  De catechisten haalden alles uit de kast om de vormelingen in te wijden in het christelijk geloof: ze maakten een fotozoektocht in de kerk, een Bijbelquiz, ze postten filmpjes op het digitale vormelingenforum, de vormelingen knutselden kerstversiering voor het rusthuis, … Het deed ons veel plezier dat de kinderen steeds vol enthousiasme reageerden op de opdrachten.

Maar op zaterdag 29 mei was het dan zover: het eerste en enige catechesemoment van dit jaar dat “in het echt” plaatsvond, met alle vormelingen en catechisten.  We verzamelden aan de kerk om in groepjes van tien, onder begeleiding van een catechist, een wandeling te maken langs de trage wegen van Laarne.  Onderweg waren er een vijftal stops waar een doos verstopt was met daarin een Bijbelverhaal en een bijbehorende opdracht.  Catechist Liesbeth had voor een wegbeschrijving gezorgd, zodat we zeker niet zouden verloren lopen. 

Bij de bib was de eerste doos verstopt met daarin het verhaal van de ontmoeting tussen Maria en haar nicht Elisabeth.  Wanneer Maria Elisabeth begroet, springt haar baby op in haar buik.  De opdracht was simpel: hoever kan je springen?  De vormelingen gingen aan de slag met krijt en een rolmeter en noteerden wie het verst kon springen.  Rinus kwam als winnaar uit de bus.

De tweede opdracht bracht ons naar het Ginstbos.  Daar lazen we het verhaal van de Verloren Zoon en dachten we na over wat er wel eens fout loopt in ons eigen leven.  De vormelingen mochten hun fout op een briefje noteren.  Alle briefjes werden verbrand.

Verder kwamen nog de verhalen van Het Mosterdzaadje en van de Talenten aan bod.  Aan het kasteel zat de laatste doos verstopt.  Daarin stak het verhaal over De Sterke Vrouw. In de doos zat ook een gewicht van twee kilo.  We gingen op zoek naar de sterkste vrouw.  Wie kon het gewicht het langst met gestrekte arm op schouderhoogte houden?  Het was Alys die erin slaagde het twee minuten en drieënveertig seconden vol te houden.  Een absoluut record!

Na al die zware inspanningen wachtte er nog een lekkere wafel en een drankje op de Binnenkoer bij Jan en Nicole.  Het was een zeer geslaagde namiddag waar zowel de vormelingen als de catechisten van genoten hebben.  En dan tellen we nu af naar het Vormsel op zaterdag 18 september…

Naamopgave

 

Een belangrijke stap in het vormseltraject is de Naamopgave. Dan worden tijdens de eucharistieviering de namen van alle vormelingen voorgelezen als teken dat deze kinderen zich willen engageren om te leven als christen. Zoals iedereen weet is dit in deze coronatijden niet mogelijk.  Toch wilden we als catechisten graag de aanwezigheid van onze vormelingen tastbaar maken in de kerk. De kinderen kregen de opdracht om een versierd naamkaartje met hun voornaam in te leveren.  Deze kaartjes hangen nu op het prikbord achteraan in de kerk.  

Op het online catecheseforum postte catechist Geert een filmpje waarin hij het roepingsverhaal van Samuel voorlas.  Samuel sliep en toch hoorde hij iemand zijn naam roepen.  Uiteindelijk bleek dat het God was die hem riep.  Als iemand je roept dan gebruikt die persoon je naam.  Je naam is een geschenk dat je bij je geboorte kreeg van je ouders.  We vroegen de vormelingen dan ook om eens na te vragen bij hun ouders waarom ze precies die naam kozen voor hun kind.  Op het catecheseforum postten vele kinderen leuke, maar vaak ook ontroerende verhalen over waarom hun ouders besloten die bepaalde naam aan hun kind te geven. 

Als catechisten zijn we heel trots dat deze vormelingen zo actief meewerken aan hun vormseltraject.  Hoewel we nog nooit fysiek konden samenkomen, blijven deze kinderen vol enthousiasme de online-opdrachten uitvoeren.  Dat verdient een dikke pluim!

 

naamopgave VTLA
Digitale opstart vormselcatechese Laarne

 

Dit jaar schreven zich 41 vormelingen in voor het vormseltraject te Laarne. Normaal gezien start het traject in september. Maar in 2020 verloopt niets nog zoals voorheen omwille van corona.  Dus ook het vormseltraject ziet er dit jaar helemaal anders uit. 

Eerst en vooral ontvingen de vormelingen van de vorige lichting hun vormsel pas in het laatste weekend van september.  Intussen kwamen de nieuwe inschrijvingen binnen. Doordat het coronavirus steeds driester om zich heen greep, vonden we het als catechisten niet verantwoord om met 41 vormelingen samen te komen.  Maar we hebben er iets op gevonden!  De catechese van Laarne opende een online forum waar de kinderen zich konden aanmelden.  Op het forum konden ze zichzelf voorstellen en een foto posten. Ook de catechisten postten een berichtje en een foto.  Zo konden we op een coronaveilige manier kennismaken met elkaar.

Het eerste catechesemoment ging over ‘kerkverkenning.’  De catechisten postten een filmpje op het forum met uitleg over allerlei meubels en voorwerpen in de kerk: de biechtstoel, de preekstoel, het tabernakel, de godslamp, de paaskaars, … In een bijbehorende opdracht kregen de kinderen detailfoto’s te zien van de besproken voorwerpen.  De bedoeling was dat ze aan de hand van het filmpje de foto’s konden linken aan het juiste voorwerp. 

Elk jaar brengen de kinderen van de vormselcatechese een bezoek aan de bewoners van het woon-zorgcentrum van Laarne.  Uiteraard is dit in de huidige omstandigheden niet mogelijk, maar we wilden de rusthuisbewoners toch niet in de steek laten.  De tweede opdracht op het forum: Knutsel kerstversiering om het rusthuis op te fleuren tijdens de kerstdagen.  De vormelingen gingen met ongeziene ijver aan de slag en brachten massaal knutselwerkjes binnen in de kerk.  Op woensdag 16 december werden de werkjes afgeleverd aan het rusthuis en alle 85 bewoners ontvingen een kerstkunstwerkje op hun kamer.   Een welgemeende proficiat aan alle vormelingen voor hun inspanningen!

Zoeken