INFORMATIE VOOR HET WERKJAAR 2020-2021

Verantwoordelijke: 

Diaken Paul Rohaert 

Catechesemomenten hebben in regel plaats op
zondagvoormiddag,en beginnen met
de eucharistieviering (9:30).

Inschrijven voor het vormseltraject 2020-2021 kan met dit formulier van 5 juni tot 25 september 2020. De inschrijfperiode is ondertussen met 10 dagen verlengd, en loopt nu t/m dinsdag 6 oktober 18.00 u.

Wij geven er de voorkeur aan dat u het inschrijvingsgeld (€30) overschrijft.

Dit kan op rekeningnummer: BE45 7360 0700 5989 van 'Vormseltraject Laarne'. 

Vergeet niet de naam van de kandidaat-vormeling te vermelden in de mededeling, voorafgegaan door 'VT 2021'.

 

KALENDER 2020-2021

De kalender zal u ten gepaste kunnen vinden .

 

ECHO'S VAN HET CATECHESEJAAR 2020-2021

 

naamopgave VTLA
Naamopgave

 

Een belangrijke stap in het vormseltraject is de Naamopgave. Dan worden tijdens de eucharistieviering de namen van alle vormelingen voorgelezen als teken dat deze kinderen zich willen engageren om te leven als christen. Zoals iedereen weet is dit in deze coronatijden niet mogelijk.  Toch wilden we als catechisten graag de aanwezigheid van onze vormelingen tastbaar maken in de kerk. De kinderen kregen de opdracht om een versierd naamkaartje met hun voornaam in te leveren.  Deze kaartjes hangen nu op het prikbord achteraan in de kerk.  

Op het online catecheseforum postte catechist Geert een filmpje waarin hij het roepingsverhaal van Samuel voorlas.  Samuel sliep en toch hoorde hij iemand zijn naam roepen.  Uiteindelijk bleek dat het God was die hem riep.  Als iemand je roept dan gebruikt die persoon je naam.  Je naam is een geschenk dat je bij je geboorte kreeg van je ouders.  We vroegen de vormelingen dan ook om eens na te vragen bij hun ouders waarom ze precies die naam kozen voor hun kind.  Op het catecheseforum postten vele kinderen leuke, maar vaak ook ontroerende verhalen over waarom hun ouders besloten die bepaalde naam aan hun kind te geven. 

Als catechisten zijn we heel trots dat deze vormelingen zo actief meewerken aan hun vormseltraject.  Hoewel we nog nooit fysiek konden samenkomen, blijven deze kinderen vol enthousiasme de online-opdrachten uitvoeren.  Dat verdient een dikke pluim!

 

Digitale opstart vormselcatechese Laarne

 

Dit jaar schreven zich 41 vormelingen in voor het vormseltraject te Laarne. Normaal gezien start het traject in september. Maar in 2020 verloopt niets nog zoals voorheen omwille van corona.  Dus ook het vormseltraject ziet er dit jaar helemaal anders uit. 

Eerst en vooral ontvingen de vormelingen van de vorige lichting hun vormsel pas in het laatste weekend van september.  Intussen kwamen de nieuwe inschrijvingen binnen. Doordat het coronavirus steeds driester om zich heen greep, vonden we het als catechisten niet verantwoord om met 41 vormelingen samen te komen.  Maar we hebben er iets op gevonden!  De catechese van Laarne opende een online forum waar de kinderen zich konden aanmelden.  Op het forum konden ze zichzelf voorstellen en een foto posten. Ook de catechisten postten een berichtje en een foto.  Zo konden we op een coronaveilige manier kennismaken met elkaar.

Het eerste catechesemoment ging over ‘kerkverkenning.’  De catechisten postten een filmpje op het forum met uitleg over allerlei meubels en voorwerpen in de kerk: de biechtstoel, de preekstoel, het tabernakel, de godslamp, de paaskaars, … In een bijbehorende opdracht kregen de kinderen detailfoto’s te zien van de besproken voorwerpen.  De bedoeling was dat ze aan de hand van het filmpje de foto’s konden linken aan het juiste voorwerp. 

Elk jaar brengen de kinderen van de vormselcatechese een bezoek aan de bewoners van het woon-zorgcentrum van Laarne.  Uiteraard is dit in de huidige omstandigheden niet mogelijk, maar we wilden de rusthuisbewoners toch niet in de steek laten.  De tweede opdracht op het forum: Knutsel kerstversiering om het rusthuis op te fleuren tijdens de kerstdagen.  De vormelingen gingen met ongeziene ijver aan de slag en brachten massaal knutselwerkjes binnen in de kerk.  Op woensdag 16 december werden de werkjes afgeleverd aan het rusthuis en alle 85 bewoners ontvingen een kerstkunstwerkje op hun kamer.   Een welgemeende proficiat aan alle vormelingen voor hun inspanningen!

Zoeken