INFORMATIE VOOR HET WERKJAAR 2023-2024

Verantwoordelijke: Diaken Paul Rohaert 

Onze catechisten zijn: Liesbeth Baert, Geert De Lathouwer, Isabel Kusé en Paul Rohaert.

Alle communicatie van en met de catechisten gebeurt via email.

Catechesemomenten hebben in regel plaats op zondagvoormiddag, en beginnen met de eucharistieviering (9:30).

Inschrijven kan door het webformulier in te vullen. Om naar het webformulier te gaan, klik op knop hieronder : 

HIER INSCHRIJVEN

 

Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het deelnamegeld (€ 30) op het rekeningnummer BE45 7360 0700 5989 (Vormsel Gabriëlparochie) met als mededeling: "NAAM vormeling - Laarne - 2024"

EERSTE SAMENKOMST 2023-'24

We vieren op zondag 19 november 2023 om 9.30u samen eucharistie en komen aansluitend samen voor het eerste catechesemoment. 

 

ECHO'S VAN HET CATECHESEJAAR 2023-2024

Zoeken

Sterzingen 2024

Op zaterdagnamiddag 6 januari gingen de kinderen van de vormselcatechese drie koningen zingen in en rond het dorp van Laarne.  Naar goede gewoonte steunden we met de vormselcatechese ook dit jaar weer de Zuidactie van Fracarita Belgium.  Deze keer gaat onze steun naar de école de vie in Goma, Oost-Congo.  Daar kunnen kinderen met het syndroom van Down aangepast onderwijs volgen zodat ze leren om zelfredzaam in het leven te staan en het zorgt er ook voor dat ze maatschappelijk beter aanvaard worden in een land waar een handicap soms gezien wordt als een vloek.
Na het bekijken van de film over het project gingen maar liefst zeven groepjes op pad, begeleid door de catechisten en enkele vrijwilligers en deze keer ook gevolgd door een cameraploeg van TV Oost.  Die wilden een reportage draaien over de oude traditie van het drie koningen zingen.  De meeste mensen waar we aanbelden waren zeer positief verrast door de inzet van de kinderen voor het goede doel en er werd gul gedoneerd. We verzamelden maar liefst 650 euro. Het was best koud om twee uur lang van deur tot deur te gaan, maar op het einde werden de inspanningen beloond met een lekkere, warme wafel.  Dank aan alle mensen die doneerden en dank ook aan onze wafelvrouwen van dienst: Martine en Nicole.

Er is al een korte reportage te zien op de website van TV Oost: https://www.tvoost.be/nieuws/vormelingen-trekken-door-straten-van-laarne-om-driekoningen-te-zingen-leuk-dat-ze-dat-nog-doen-want-traditie-verdwijnt-163161

De vormelingen van Laarne op bezoek in het Larenshof

Op woensdagnamiddag 20 december tekenden 27 vormelingen present om een bezoek te brengen aan het WCZ Larenshof. Met dit bezoek willen de catechisten de kinderen laten kennismaken met de diaconie.  In de diaconie willen christenen ten dienste staan van hun medemensen, uit liefde tot God. En wat past hierbij beter dan een leuke namiddag bezorgen aan de ouderen van onze parochie?  Aangezien Kerstmis in aantocht was, brachten de kinderen zelfgemaakte kerstversiering mee waarmee ze de kamers van de mensen gingen opfleuren.  De kinderen maakten kennis met de bewoners door samen een tekening te maken.  Ook de gezelschapsspelletjes werden bovengehaald.  De tijd vloog voorbij en om 16.30u was het tijd om opnieuw te vertrekken.  Het was een aangename namiddag, voor jong en oud.