INFORMATIE VOOR HET WERKJAAR 2023-2024

Verantwoordelijke: Diaken Paul Rohaert 

Onze catechisten zijn: Liesbeth Baert, Geert De Lathouwer, Isabel Kusé en Paul Rohaert.

Alle communicatie van en met de catechisten gebeurt via email.

Catechesemomenten hebben in regel plaats op zondagvoormiddag, en beginnen met de eucharistieviering (9:30).

Inschrijven kan door het webformulier in te vullen. Om naar het webformulier te gaan, klik op knop hieronder : 

HIER INSCHRIJVEN

 

Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het deelnamegeld (€ 30) op het rekeningnummer BE45 7360 0700 5989 (Vormsel Gabriëlparochie) met als mededeling: "NAAM vormeling - Laarne - 2024"

EERSTE SAMENKOMST 2023-'24

We vieren op zondag 19 november 2023 om 9.30u samen eucharistie en komen aansluitend samen voor het eerste catechesemoment. 

 

ECHO'S VAN HET CATECHESEJAAR 2022- 2023

Zoeken

STERZINGEN VOOR HET GOEDE DOEL

Ondanks het slechte weer kwamen op woensdagnamiddag 4 januari toch 8 vormelingen naar de kerk van Laarne.  De bedoeling was dat ze in groepjes van drie zouden driekoningen zingen in en rond Laarne-Dorp.  Met deze activiteit wil de catechese de Zuidactie van Fracarita Belgium steunen. Het Maendeleo jeugdcentrum in Tanzania zorgt ervoor dat ook meisjes naar school kunnen.  Vaak geven arme gezinnen er de voorkeur aan om hun zonen naar school te sturen en hun dochters thuis te houden om klusjes te doen of te gaan werken om zo bij te dragen aan het gezinsinkomen. Maendeleo betaalt het schooluniform, de boeken en de schoolmaaltijden van meisjes uit arme gezinnen.  Zo kunnen ook zij leren lezen, schrijven en rekenen.  En wie weet, zelfs hun droom waarmaken om later journalist, leerkracht of advocaat te worden. 

Om het project van de Zuidactie beter te leren kennen, keken de kinderen eerst naar een film. Daarin vertelt Broeder Venance over de werking van het Maendeleo jeugdcentrum.  Per groepje kreeg iemand een affiche van de campagne om de hals en er waren ook informatiefolders om uit te delen aan mensen die een gift deden.  We konden vier groepjes maken dankzij de catechisten die ook bereid waren om mee te zingen. Twee uur later kwamen de groepjes opnieuw samen in de Binnenkoer bij Jan en Nicole.  Daar wachtte een lekkere verrassing: versgebakken wafels. 

Elk groepje bracht een flink gevulde pot met geld mee en natuurlijk ook een heleboel verhalen over de mensen die ze onderweg ontmoet hadden.  Het was hartverwarmend om te mogen ervaren dat veel inwoners van Laarne onze vormelingen aanmoedigden omdat ze zich belangeloos inzetten voor het goede doel.  We willen dan ook iedereen bedanken die een gift deed en er zo mee voor zorgde dat we 400 euro kunnen storten voor Fracarita Belgium.  Dank ook aan de vormelingen die regen en wind trotseerden en zo deze zevende editie van het sterzingen tot een succes maakten. En natuurlijk ook dank aan Gerda en Nicole die ons verwenden met hun heerlijke wafels.

NAAMOPGAVE

Op zondag 11 december zetten de kandidaat-vormelingen van Laarne een nieuwe, belangrijke stap in hun vormseltraject.  Bij de naamopgave werden tijdens de eucharistieviering de namen van de 32 vormelingen voorgelezen en brachten ze hun mooi versierde naamkaartje naar voor.  Het werd op het grote prikbord gespeld in de kerk.  Zo kan iedereen die de kerk bezoekt de namen lezen van de kinderen die willen gevormd worden. 

In het aansluitende catechesemoment werd duidelijk dat een naam hebben heel belangrijk is.  Catechisten Geert en Liesbeth probeerden uit te vinden wie “Dingske” is, maar ze kwamen er niet uit.  Gelukkig hebben we bij onze geboorte allemaal een naam gekregen van onze ouders.  Je naam is een zegen.  Hij zit in het hart van alle mensen die van je houden, maar ook God kent ons allen bij naam.  Ook Hij houdt van ons.  Tegelijk houdt je naam ook een opdracht in.  Daarover hoorden we meer in het roepingsverhaal van Samuel. Als je een naam hebt, kan iemand je roepen, een beroep op je doen.  Ook God kan je roepen, niet zoals mensen elkaar toeroepen, maar als een innerlijke stem, een gevoel, een gedachte of in relatie met je medemens. 

Alle kandidaat-vormelingen antwoordden volmondig “ja” op de oproep om samen het traject te volgen op weg naar het Vormsel.

START VAN HET VORMSELTRAJECT

Op zondag 27 november, op de eerste zondag van de advent, startte ook het vormseltraject in onze parochie.  In Laarne kwamen een dertigtal vormelingen mee eucharistie vieren.  Aansluitend was er een kort infomoment voor de vormelinge en hun ouders waarbij de catechisten het verloop van het komende werkjaar voorstelden. 

Daarna gingen de vormelingen op kerkverkenning.  Aan de hand van een fotozoektocht maakten de vormelingen kennis met het kerkgebouw, het meubilair en de liturgische objecten.  De preekstoel, de biechtstoel, de doopvont, het tabernakel, de jongens en meisjes weten vanaf nu precies wat er mee bedoeld wordt en ze kennen ook de kleuren die een rol spelen in het kerkelijk jaar.  De opmerkzaamsten hadden gezien dat deken Yvan die dag een paarse kazuifel droeg.  De advent is namelijk een periode van inkeer ter voorbereiding op Kerstmis.

Op 11 december is er de naamopgave met aansluitend het tweede catechesemoment