De verrezen Heer gaf zijn leerlingen de opdracht mee:
“Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling;
doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest."
(Mt 28, 19)

HET DOOPSELSACRAMENT: BEVESTIGING VAN ONS CHRISTEN-ZIJN

In het doopsel worden we ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3).

In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in het Onze Vader.

Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van broeders en zusters, Gods gezin.

Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden toe tot de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: “Bekleedt u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.” (Kol 3, 9-10)

VOORBEREIDING OP HET DOOPSEL IN DE PAROCHIE LAARNE-WETTEREN

Wie een doopsel wil aanvragen vindt hier alle nodige informatie. U kan hieronder het doopformulier invullen.

In onze parochie brengen we ouders die hun kindje willen laten dopen samen om hen voor te bereiden op die belangrijke gebeurtenis in het leven van hun kindje en van henzelf. De doopvoorbereidingszondagen gaan door in de Sint-Gertrudiskerk te Wetteren Centrum, telkens de 3de zondag van de maand. We verwelkomen jullie graag om 9.30u met aansluitend om 11u de eucharistieviering.  De dopeling en zijn ouders worden tijdens deze eucharistieviering voorgesteld aan de parochiegemeenschap.
Wie met de wagen komt kan gemakkelijk gratis parkeren in de ondergrondse parking "Scheldekaai"

Op het programma:

 1. korte kennismaking met elkaar;
 2. een gesprek rond geloven en christen-zijn
 3. getuigenis door ouders die er reeds voor kozen hun kinderen te laten dopen en christelijk op te voeden
 4. uitleg rond de betekenis en symboliek van het doopsel zelf en het verloop van de doopviering
 5. enkele praktische afspraken rond de viering en het doopboekje

Deze doopvoorbereiding wordt begeleid door enkele enthousiaste ouders, Diaken Paul Rohaert coördineert. 
Voor 2024 verwelkomen we jullie graag op één van volgende data:

16 Juni 
15 September 

Van alle ouders die voor het eerst een kindje laten dopen wordt verwacht dat ze de doopvoorbereidingszondag meemaken.

DOOPDATA IN 2024

In onze Gabriëlparochie wordt er gedoopt in 4 doopkerken, en wel als volgt:

 • Massemen St Martinus: 1ste zondag van de maand om 15:00; 
 • Kalken St Denijs: 2de zondag van de maand om 15:00;
 • Laarne St Macharius: 3de zondag van de maand om 15:00;
 • Wetteren St Gertrudis (Markt): 4de zaterdag van de maand om 15:00 en 4de zondag van de maand om 12:00;

Tijdens de maanden januari, februari, maart, november en december dopen we enkel in Wetteren St Gertrudis en dit omwille van onze ecologische voetafdruk.

We proberen uw doopaanvraag binnen de week te bevestigen. Zijn er op een bepaalde doopdatum in een kerk te veel doopaanvragen, dan kan de doopviering verschoven worden met 45minuten vóór of ná het vermelde uur.

Voor  2024 gaat het om volgende data:                           

 

 2024 MASSEMEN KALKEN LAARNE   WETTEREN    WETTEREN             
  zondag
15u
zondag
15u
zondag
15u
zaterdag
15u
zondag
12u
                
juli

7

14

21

20

                                               
augustus  

11

18

24

     
september

1

8

15

21

     
oktober 

6

 

20

26

              
november               24    
december               22    

 

Uw kindje kan ook steeds gedoopt worden in één van onze weekendvieringen:

- Kalken: zaterdag 18u
- Massemen: zondag 9u
- Laarne: zondag 9.30u
- Wetteren: zondag 11u    

Weekend zonder dopen:

Vormsel weekend  :  3de  week na Pasen

Massemen:     Oogststoet 1ste zondag  augustus

Kalken:             Boerenmarkt 2de zondag  oktober

Laarne:            Kermis : Pinksteren  en  1ste zondag oktober

Wetteren:        vormsel 3de zondag na Pasen

                        1ste communie 4de zondag na Pasen, danketentje P. 4de zondag september

 

 

DOOPAANVRAAG

U kan het doopsel aanvragen door onderstaand formulier in te vullen.

Alvorens u dit doet:

Bepaal de doopdatum gebaseerd op de doopdagen zoals die hierboven, onder 'doopdata', staan aangegeven.

Aanvraag DOOPSEL SACRAMENT

Heeft u nog vragen? Dan kan u via deze link de doopverantwoordelijke, diaken Paul Rohaert, contacteren.

HET DOOPBOEKJE

Ouders kunnen het doopboekje samenstellen op basis van de teksten die voor handen zijn in onderstaande link. 

Naast de vaste teksten is er keuze wat betreft verwelkomingschriftlezing - evangelievoorbedengeloofsbelijdenis en 

doopbeloften. Deze keuzeteksten worden gekozen in overleg met de eventueel andere familie(s). De contactgegevens van de eventueel andere familie(s) zullen doorgestuurd worden ongeveer 3 weken voor de doopviering. 

Uitleg over deze en andere praktische zaken is voorzien op de doopvoorbereidingszondagen. De ouders zorgen zelf voor hun gepersonaliseerd boekje. De ouders brengen het aantal boekjes mee die nodig zijn voor hun eigen familie. 

1. Volledig afgewerkt doopboekje

2. Doopboekje met keuzemogelijkheden

PRAKTISCHE INFO OVER DE DOOPVIERING

 • Een doopviering duurt ongeveer 45 minuten.
 • Het aantal dopelingen in een viering hangt af van de aanvragen voor die dag.
 • Ook in een gezamenlijke viering worden kindjes apart gedoopt;
 • In een gezamenlijke viering zit iedereen per familie;
 • De beloftes van ouders, peters en meters worden afzonderlijk per dopeling uitgesproken; 
 • Gehuwde koppels brengen hun trouwboekje mee.
 • De kerk voorziet een standaard doopkaars. Je mag eventueel zelf een gepersonaliseerde kaars aankopen.
 • De familie maakt het aantal boekjes nodig voor de eigen familie en voorziet ook een extra exemplaar voor de voorganger.
 • De definitieve samenstelling van het doopboekje kan pas gebeuren na de doopvoorbereidingszondag. 
 • Elke familie mag een lied of stukje muziek kiezen voor tijdens de viering.
 • Er zijn standaardboekjes aanwezig in de kerk voor families die geen eigen boekje maken. 

VEELGESTELDE VRAGEN

Hier vindt u enkele veelgestelde vragen over het doopsel.

EERSTECOMMUNICANTEN DIE NOG NIET GEDOOPT ZIJN

We  voorzien jaarlijks een gezamenlijke doopviering voor alle kinderen die hun eerste communie willen doen maar nog niet gedoopt zijn.

Deze viering gaat door in de dekenale kerk te Wetteren voor de mensen die wonen in Laarne, Kalken, Massemen en Wetteren.

 

Jullie vinden alle informatie op de webpagina eerste communie.

Zoeken