Aanvraag doopsel

Gegevens doopkind *
Reeds geboren ? *
Geboorte
Geslacht
Adres *
weekendviering Wetteren enkel zondag om 11u
weekendviering Kalken enkel zaterdag om 18u
weekendviering Laarne enkel zondag 9.30u
weekendviering Massemen enkel zondag om 9u.
Toestemming gegevensverwerking *
Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.  

Mijn persoonsgegevens mogen verwerkt worden in een  bestand met het doel het doopsel mogelijk te maken.
Toestemming publicatie naam in/op parochiemedia *
Ik geef de parochie toestemming de naam van mijn kind te publiceren  in publicaties van de parochie (parochiale nieuwsbrief, lokale bladzijden KERK & Leven ('het parochieblad') enz.) en op de website van de parochie, en dit naar aanleiding van het doopsel, en de voorbereiding daarop.
Toestemming maken en publiceren van beeldmateriaal voor gebruik in/op parochiemedia *
Ik geef de parochie toestemming foto's en filmopnames van mijn kind te maken tijdens het doopsel en de voorbereiding daarop, en die te publiceren in publicaties van de parochie (parochiale nieuwsbrief, lokale bladzijden KERK & Leven ('het parochieblad'), catechesefolder enz.) en op de parochiale website, en die te gebruiken in presentaties rond het doopsel en de voorbereiding daarop (bv. powerpointpresentatie).
Toestemming verstrekken informatie vanwege de parochie *
Ik geef de parochie toestemming om mij occasioneel parochiale informatie te bezorgen.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Zoeken