BETEKENIS VAN DE CHRISTELIJKE UITVAART

Vanuit een diep geloof in de verrijzenis neemt de familie en de hele parochiegemeenschap afscheid van de overledene.

De uitvaartliturgie wil dus de voltooiing vieren van het 'persoonlijke Pasen' van een christen, begonnen in de doop.  Ze opent daarbij het perspectief op de toekomst en de bestemming van de overledene, op wat er volgt na de dood. 

In de beleving van vele tijdgenoten is dit motief echter niet het eerste en voornaamste.  Voor velen is de uitvaartliturgie voornamelijk een afscheidsviering, waarbij in de eerste plaats teruggeblikt wordt op het leven dat voorbij is: ze willen gedenken wat de overledene betekend heeft, binnen de kring van de familie, de kerkgemeenschap en in de ruimere samenleving.  De uitvaartliturgie vervult zo ook een belangrijke functie voor de nabestaanden: ze kan een moment van troost en bemoediging worden en een belangrijke stap in het rouwproces. (uit oriëntaties bij de uitvaartliturgie)

 

PRAKTISCH

In de nieuwe parochie Laarne-Wetteren kan een uitvaart plaatsvinden in een van volgende kerken:

  • Kalken Sint-Denijs
  • Laarne Sint-Macharius
  • Massemen Sint-Martinus
  • Wetteren Sint-Gertrudis (dekenale kerk)
  • Wetteren-ten-Ede Sint-Anna

Intieme uitvaarten (tot max. 20 aanwezigen) kunnen doorgaan in de doopkapel van de dekenale kerk.

Een uitvaart is mogelijk elke voormiddag van de week, van maandag tot zaterdag (beide inbegrepen), behalve op wettelijke verlofdagen (ook niet op donderdag in Sint-Gertrudis). 

Een uitvaart kan enkel op twee tijdstippen: 10.00 u en 11.15 u. Deze regeling geldt voor alle kerken in onze nieuwe parochie.

In de regel gebeurt een uitvaart met een gebedsdienst. Families die een uitvaart met eucharistie verkiezen dienen daar uitdrukkelijk om te vragen. Een uitvaart wordt telefonisch vastgelegd met de pastoor. Dit gebeurt door de uitvaartverzorger.

Deze dient ook dit webformulier in te vullen. 

AANVRAAG KERKELIJKE UITVAART

De parochiegemeenschap voorziet een parochiale namis voor de overledenen op zondag.

Deze namis heeft plaats in de maand volgend op de maand waarin de uitvaart plaats had (bv. uitvaart in januari : namis in februari).

U vindt de regeling voor de vijf kerken hier. Zolang de coronacrisis duurt geldt evenwel een bijzondere regeling, dit in afspraak met de betrokken families. 

BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR DE UITVAARTVERZORGERS:

Het tarief voor een kerkelijke uitvaartplechtigheid bedraagt (sinds 1 januari 2023) 300 €. De financiele regeling voor het plaatsen van een rouwkapel verschilt van kerk tot kerk.

De betalingen dienen te gebeuren op de rekening BE78 4441 6674 3186 van ‘Transit Gabriël’

In de regel gebeurt deze betaling via de uitvaartverzorger.

 

WANNEER GAAN DE NAMISSEN DOOR ?

Zoeken