Tijdens de homilie in het weekend van 11 en 12 juni 2022 vertelden Margriet Vansteenberge en Daniel Ogiers over de werking van Sint-Vincentiusvereniging. Hier vinden jullie enkele fragmenten.
preek van de week

Na twee jaar onderbreking door corona zijn we blij om terug te zijn. En voor het eerst mogen wij onze
getuigenis brengen in de ganse Gabriëlparochie .

Voor eerst wie zijn wij en wat doen wij ?

De taak die de Sint-Vincentiusvereniging op zich neemt bestaat er in de alle minderbedeelden te helpen zonder
en hen zowel morele als concrete materiële hulp aan te bieden. Wij zijn dus een vereniging die zich bezighoudt
met de armoede in de vierde wereld, de armoede van hier bij ons ter plaatse.
De Sint-Vincentiusvereniging in Wetteren stond aan de wieg van de zondagscholen, van de oprichting van de
katholieke bibliotheek, van het sociaal verhuurkantoor en ook van de oprichting van de voedselbank.
Voor de voedselbank kopen we regelmatig melk en suiker als er een tekort dreigt. Wij komen ook tussen in de
kosten voor de koffie die wordt aangeboden aan de bezoekers van de voedselbank omdat wij het belangrijk
vinden dat zij bij het afhalen van de voedselpakketten ook sociaal contact kunnen hebben in een gezellige sfeer
bij een tas koffie en een koek.
Wij stellen jaarlijks zo een 35 kerstpakketten samen aangepast aan de persoonlijke noden met de giften uit de
adventsmand. De mensen zijn heel tevreden en het is voor hen een extraatje in de dure eindejaarsperiode.
Er is elke dinsdagnamiddag zitdag in het dekenaal centrum in Wetteren van 14.30 tot 16.00 uur.

Vanwaar komen onze inkomsten ?

Vroeger ging men in Wetteren tijdens de mis rond met een 2e schaal. De opbrengst was bestemd voor de armen
in de parochie. Na het afschaffen van die schaal ontstond het Vincentiusweekend . We getuigen het 1e weekend
na Pinksteren tijdens de eucharistievieringen over de werking en we krijgen de opbrengst van de omhaling.
Door deze getuigenissen leren de kerkgangers onze vereniging beter kennen. Sommigen steunen ons door één of
meerdere giften per jaar. Soms wordt een geschenk nalv een feest overgeschreven op onze rekening. Sommige
verenigingen zoals Femma, Okra, The Lions Club en Rotary schenken de opbrengst van een activiteit aan de
Vincentiusvereniging. Op die manier slagen wij er in onze werking verder te zetten.

Wie komt zoal bij ons aankloppen ?

Zowel jongeren, ouderen en alleenstaande moeders met kinderen. De meesten onder hen zijn werkloos of
krijgen een leefloon. Sommige onder hen staan onder schuldbemiddeling bij het OCMW of bij een advocaat. In
die gevallen moeten ze zien rond te komen met 50 à 75 euro per week. Dit is zeker bij onverwachte kosten heel
moeilijk zo niet onmogelijk is omdat de rest van hun inkomen naar het aflossen van hun schuld gaat.
Deze mensen staan dag in dag uit onder stress.
Niemand geeft graag toe dat hij in armoede leeft en er is heel wat moed nodig om naar het OCMW te stappen of
om bij ons aan te kloppen. Als men de stap zet is het meestal hoogdringend. Bij het OCMW draait de
administratieve molen en tegen dat er concrete financiële hulp is, is er een maand voorbij.
Mensen vragen dan hulp om die periode te overbruggen. Het standpunt van de St-Vincentiusvereniging is : wie
honger heeft en om brood vraagt, die geef je te eten en stuur je niet weg met lege handen. Wij bieden in dit geval
onmiddellijk de nodige financiële hulp. De gelden die ons zijn toevertrouwd worden als een goede huisvader
beheerd.

We zoeken nieuwe medewerkers. Gezien het specifieke van onze vereniging zoeken wij mensen die zich voor
een langere periode willen engageren en bereid zijn mettertijd permanentie te houden op dinsdagnamiddag in het
dekenaal centrum.

Wil je graag iets storten voor onze vereninging dan kan dit op rekeningnummer BE02 3100 3593 3940
Sint Vincentiusvereniging Kleine Wijngaardstraat 179- 1160 Brussel met vermelding ‘Voor SVV557 - St.
Gertrudis Wetteren.
De Sint-Vincentiusvereniging dankt de gevers in naam van al diegenen die wij door jullie kunnen helpen

Zoeken

Dekenaal nieuws