INFORMATIE VOOR HET WERKJAAR 2023 - 2024

 

Verantwoordelijke: Mevr. Nadine Temmerman ( 09 368 06 41 / Provinciebaan 43, 9270 Kalken). 

Catechesemomenten hebben in regel plaats op zaterdagnamiddag in de kerk, soms met aansluitend eucharistieviering (18:00).

Inschrijven kan door het webformulier in te vullen. Om naar het webformulier te gaan, klik op knop hieronder :

HIER INSCHRIJVEN

 

Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het deelnamegeld (€ 30) op het rekeningnummer BE45 7360 0700 5989 (Vormsel Gabriëlparochie) met als mededeling: "NAAM vormeling - Kalken - 2024"

 

KALENDER 2023-2024

Jaarthema:         DE 7 GAVEN VAN DE H. GEEST

Catechesebijeenkomsten:

datum

uur

plaats

inhoud

zaterdag  18 november 2023

16.45 u.  à 19.00 u.

kerk Kalken

startbijeenkomst

 • duiding jaarthema
 • uitleg eucharistieviering
 • bijwonen eucharistieviering

zaterdag 9 december 2023

16.45 u. à 19.00 u.

kerk Kalken

naamopgave (ik ben geroepen)

 • duiding
 • eucharistieviering met ‘naamopgave’

zondag 21 januari 2024

precieze uur wordt later doorgegeven

kerk Wetteren

dag van het woord

 • duiding
 • eucharistieviering

zaterdag 27 januari 2024

16.45 u. à 19.00 u.

kerk Kalken

de sacramenten (vooral doopsel en vormsel)

 • uitleg
 • bijwonen eucharistieviering

zaterdag 24 februari 2024

16.45 u. à 19.00 u

kerk Kalken

de gaven van de Geest

 • duiding
 • eucharistieviering

zaterdag 9 maart 2024

precieze tijdstip wordt later doorgegeven

start aan kerk van Kalken; eindbestemming wordt later doorgegeven

verzoeningstocht

 • op stap met verhalen en bezinning
 • verzoeningsmoment 

zaterdag 16 maart 2024 

16.45 u. à 19.00 u

kerk Kalken

kruisopneming

 • duiding
 • eucharistieviering met ‘kruisopneming’

Keuzeactiviteiten:

 • zaterdag 9 december 2023: hulp bij ‘soep op de stoep’ (na eucharistieviering)
 • zaterdag 16 december 2023: kerststukken maken met bewoners van RVT (namiddag)
 • zaterdag 27 januari 2024: Damiaanactie (voor en na eucharistieviering)

Voorbereidingen op het H. Vormsel:

Deze samenkomsten gaan door in de kerk te Kalken, telkens van 16.45 uur tot 18.00 uur. Data:

 • maandag 15 april ‘24
 • dinsdag 16 april ‘24
 • donderdag 18 april ‘24

Vormselviering:

Deze begeesterende viering gaat door in onze kerk (Kalken) op zaterdag 20 april ‘24 om 16.00 uur.

Dankviering:

Is voorzien op zondag 19 mei 2024 in de kerk van Wetteren, om 11.00 uur.

Hoogdagen:

De vormelingen zijn eveneens welkom in de eucharistievieringen van de hoogdagen: Kerstmis, Aswoensdag, Pasen.

Zoeken