Gabrielparochie in Laarne & Wetteren

Nieuws

Werken 'van thuis uit'

Het overlegcomité heeft beslist: dit is niet het moment om te gaan versoepelen. Er komt een time-out van een week. We doen dus nog even verder zoals we al maanden bezigzijn. Daar hoort ook telewerk bij. Maar niet iedereen is daar blij om. Zo lazen we deze week dat onze huisdieren er kriknerveus van worden godganse dagen met hun baasje(s) opgescheept te zitten.... Ook K&L-redacteur Marc Van...
Lees meer »

Solidair in de advent

Dat leest u goed: in de advent... U herinnert zich dat we tijdens de voorbije advent een warme oproep deden om een gift over te maken aan Welzijnszorg, en dit omwille van de gekende redenen (corona belette ons de gebruikelijke acties op touw te zetten). Welzijnszorg stuurde ons het totaal bedrag van giften die zijn overgemaakt uit de gemeenten 9230 en 9270 (de Gabrielparochie, dus), niet alleen...
Lees meer »

Broederlijk Delen is overal

Niet alleen met raamaffiches kunnen we Broederlijk aanwezig stellen in het straatbeeld. Ook een spandoek aan de kerk, of reuzeaffiche voor een parochiaal raam kan helpen. In Massemen klom Koen op de ladder om duidelijk te maken dat we 'meedoen.' Foto © Paul Raemdonck...
Lees meer »

Eerste vastenzondag: de verleider in de wildernis

Geen enkel leven is vrij van woestijn. Vroeg of laat belandt elk mens in de wildernis. Dat is niet eens zo'n slechte zaak, lijkt het evangelie van zondag te suggereren. Het is immers de Geest die Jezus de woestijn instuurt. De confrontatie met de verleider is een noodzakelijk kwaad eer Jezus aan zijn missie kan beginnen. Enkel wie de vijand in zichzelf in de ogen heeft gekeken hoeft hem niet...
Lees meer »

Askruisje

Zo'n 210 askruisjes werden opgelegd in onze parochie op Aswoensdag. Daaronder ook aan deze twee vormelingen: Alexe en Merel. Ondertussen zijn de kerkdecorateurs in onze kerken ijverig aan het werk geweest om de veertigdagentijd visueel aanwezig te stellen. Waarvoor dank. Hier en daar is men wel vergeten de paaskaars een minder centrale plaats te geven... Ook al zijn er nog steeds geen...
Lees meer »

Broederlijk Delen kalenders uitverkocht

Vaste en losse medewerkers van de werkgroep Broederlijk Delen bemanden op Aswoensdag het Broederlijk Delen-standje in onze kerken. Wie wou kon zich een vastenkalender aanschaffen, of een affichie meenemen om thuis voor het raam te hangen. Je vond er natuurlijk ook de flyer voor onze unieke 'aperitiefpakket'-actie. Ondertussen zijn alle kalenders verkocht. Zelfs ondergetekende heeft er...
Lees meer »

Getekend met as

Veertig dagen en nachten duurde de zondvloed. En God de Heer sloot een verbond met Noah. Veertig jaren trokken de Israëlieten door de woestijn. En God leidde hen binnen in het beloofde land. Veertig dagen leefde de profeet Elia op water en brood. En de Heer openbaarde zich aan hem in het ruisen van een zachte bries. Veertig dagen stelde de verleider Jezus op de proef in de woestijn. God de Heer...
Lees meer »

Ga door het lint... met een BD-aperitiefpakket!

Dit jaar kozen we omwille van alle corona-restricties voor een unieke solidaire actie ten voordele van Broederlijk Delen: het aperitiefpakket U vindt alle details in de folder onderaan deze pagina. We aanvaarden bestellingen tot en met 5 maart. Bestellen kan supergemakkelijk met dit formulier . Alvast hartelijk dank voor uw steun aan de Broederlijk Delen-campagne.
Lees meer »

Enkel voor de happy few...

In Massemen zit men ineens met een lintenplaag. Wat kan daar achter zitten? Opmars van een nieuw virus? UItbraak van een pandemie? Wie zal het zeggen?
Lees meer »

Aswijding in voorbereiding op Aswoensdag

U weet het: morgen, Aswoensdag is er jammer genoeg geen asviering. Wel kan u zich individueel een askruisje laten opleggen. Dit zijn de uren waarop dit kan. Voor een asoplegging is één ingredient natuurlijk onmisbaar: as. In de 12de eeuw besliste Rome dat daarbij niet zomaar eender welke as kon gebruikt worden. Het moest gaan om de as van de palm die het jaar voordien op palmzondag werd gewijd...
Lees meer »