Een abonnement op KERK & Leven loopt in regel van januari tot december. Dus ook abonnementen die in de loop van het jaar worden aangevraagd (voor het lopende jaar) eindigen per 31 december.  Er wordt in dat geval door de abonneringsverantwoordelijke een aangepast tarief berekend. 

Bestaande abonnees krijgen in de loop van oktober een uitnodiging tot herabonnering voor het daaropvolgende jaar.
Krijgt u geen brief, dan kunt u herabonneren door gewoon het abonnementsgeld over te schrijven op een van onderstaande rekeningen, naargelang de editie die u verlangt.

Nieuwe abonnees die in de loop van de maand oktober een abonnement aanvragen krijgen er de resterende nummers van het lopende jaar (te beginnen in november) gratis bovenop.

Eind 2019 kregen de drie edities van KERK & Leven in onze parochie een nieuwe naam. U vindt ze hieronder, met alle nodige informatie. De verantwoordelijke uitgever voor de lokale bladzijden (1-4) van al deze edities is deken Yvan Stassijns. 

 

ABONNERING 2022

De abonnementsbijdrage, vastgesteld door UItgeverij Halewijn, voor 2022 bedraagt 46 €. Daarvoor ontvangt u 48 nummers, wat neerkomt op een prijs per nummer van net geen euro.  

 

GABRIELPAROCHIE IN MASSEMEN

Plaatselijke redacteur: Erna De Keulenaere
Artikels en aankondigingen sturen per email

Abonnementsverantwoordelijke:
Erna De Keulenaere - 0497 27 23 51

Kostprijs 2022: € 46

Te storten op :
BE52 7512 0705 3109 van 'Parochieblad Massemen'
Met vermelding: "K&L [jaargang]"

 

GABRIELPAROCHIE IN WETTEREN

Plaatselijke redacteur: Erna De Keulenaere
Artikels en aankondigingen sturen per email 

Abonnementsverantwoordelijke:
Remi D'Hoker - 09 369 72 58

Kostprijs 2022: € 46

Te storten op: 
BE87 4441 7194 3194 van 'Parochie Wetteren Centrum'
Met vermelding: "Parochieblad [jaargang]"

 

GABRIELPAROCHIE IN LAARNE / KALKEN

Redacteur: Erna De Keulenaere
Artikels en aankondigingen sturen per email 

Abonnementsverantwoordelijke:
Philippe Mees - 09 367 96 34

Kostprijs 2022: € 46

Te storten op:
BE67 7360 0700 5787 van 'Kerk en Leven Laarne Kalken Wetteren ten Ede'
Met vermelding: "K & L [jaargang]"

 

 

Wenst u een artikel of aankondiging te laten publiceren in een of alle edities van KERK & Leven check dan ook op voorhand even deze richtlijnen.

Heeft u een nummer van KERK & Leven niet ontvangen? Neem dan contact op met de uitgever, en wel aan de hand van dit formulier.

Meer info over Kerk & Leven

Zoeken